Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 403
Təsvir Daxil olma tarixi
81
Əlvan Cəfərov. Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonu dialektlərinin toplanması və linqvistik təhlili — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcmiVw-8NuFOg0ruNZ9X-KMBUm_EWTuPL-RFXr-KRcRGbw?e=ptt97n>.
31.03.2023
82
Anadolu ve tarih öncesi çağlar — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdWFR6El5Z5Gi_o7MSLmczMB3pwQYYr3JZYql9YLPBUKrA?e=moD1YF>.
31.03.2023
83
Axundova Ülviyyə. Bioloji kimya və molekulyar biologiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbcEeeItGT5Kiwg6dOcmifMBNfLTSsy8leuzsEbwvdztuA?e=Wx9egt>.
31.03.2023
84
Yaşam boyu öyrenim və öyretim — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbCXFfeMr75Lq_9RMgQdMe4BePPjqmUA_kkt9AjBFvybGQ?e=PoVja2>.
31.03.2023
85
Sınıf Yönetimi . Necati cemaloğlu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EamaCeuBTu5HojEzuji3Hi4BAbrt5AZ-1koIBYu0b3zjnQ?e=uwvmSS>.
31.03.2023
86
Öğretim texnolojileri ve materyal geliştirme — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESOsXAO5WotIlZANDCDyzNgBvxT8rH6_oSncO0XQ2Dc63A?e=4RLCgI>.
31.03.2023
87
Öğrenme Teorileri . Eğitimsel bir bakışla — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZsoRir-0z5HhruD68-U_h4BrJVQpOQqf9-l8JQkrF2umA?e=4rYPA1>.
31.03.2023
88
Kariyer Planlaşması ve Yönetim Kılavuzu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcLg1UnMeS1Go0-5YwUeltYBggfgd-_NeaA7CgWJIusjFw?e=DzkSPS>.
31.03.2023
89
Gelişim və öyrenim psixolojisi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EX8In30UyNdPgADqOQclC9MBikTdt5HfhhTi6idNCdERfQ?e=EiHGIo>.
31.03.2023
90
Eğitimə giriş — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdEfW7TRNHZLmE41zJBZn2MBYWC_pJd1TN3H9Ko6gyUREg?e=jRY0sA>.
31.03.2023
Tapılan sənədlər: 403