Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 360
Təsvir Daxil olma tarixi
81
Ə.B. Əliyev Ş.S.Əhməd T.G. Zeynalova Analitik kimyadan laboratoriya işləri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUTI9oubUiFDs2l639rEc2kBdPtle4Fh2ioGSbCNR4nQYQ?e=unawqn>.
30.03.2023
82
Analtik kimyanın əsasları II — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUq288OknbRDp2gNQZ9w9eoBhoh2PEbEMYX_AmNYoeiGkQ?e=n3EaID>.
30.03.2023
83
Analtik kimyanın əsasları I — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ0y1PYm5N1Pr9ss5VAGcpUBM6UUOLXtSN60lFfMgOejjQ?e=xS0YdJ>.
30.03.2023
84
Ağayev Bəhlul Zoocoğrafiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERdq89g5IR1El9JDUctT7M4BFtxxcjtof2-QUPY__15E3A?e=ebagjo>.
30.03.2023
85
A.M.Məhərrəmov R.Ə.Əliyeva İ.Ə.Əliyev T.Ə.Mahmudov Kimyadan 500 məsələ — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ER0TDFIIWthChC3BvwPP98QBfESOPYcaGWIBGYPgnVUxtw?e=H9hc9j>.
30.03.2023
86
A.M. Məhərrəmov, M.Ə. Allahverdiyev Üzvi kimya sual və cavablarda — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfNp1YtDgFVNpJq4f6HPfp8BzmKYhCpxXDnNtVJrd18GvQ?e=7QM1rq>.
30.03.2023
87
Sosiologiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Efez7EXJ7T5KrcI9GxrA5dsB6yQUHtV74sAKnuEM4VS7EA?e=84RwL2>.
30.03.2023
88
Azərbaycan Respublikasının Konstitusuyası və hüququn əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUrmWSNMUTtHnt6uvri3wyMB5_SXqvMoWEJu4wDVied7hQ?e=ztNd59>.
30.03.2023
89
T.M.Pənahov V.İ.Əhmədov Ümumi fizika kursu fizika-1 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ea0SEeK39zBJvFaJ2MnOp0oBwXSJ7SKuYTw5vJOscGpHwA?e=bXtopn>.
30.03.2023
90
Sadiqov O.M. Musayev Z.S. Elektronika ingilis rus və azərbaycan — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERFfYupBzadJpxmfdyVUjm8BFCE2mjXsNSYp7RKIjrJ0fQ?e=ZBqeem>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 360