Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 408
Təsvir Daxil olma tarixi
131
Sosiologiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Efez7EXJ7T5KrcI9GxrA5dsB6yQUHtV74sAKnuEM4VS7EA?e=84RwL2>.
30.03.2023
132
Azərbaycan Respublikasının Konstitusuyası və hüququn əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUrmWSNMUTtHnt6uvri3wyMB5_SXqvMoWEJu4wDVied7hQ?e=ztNd59>.
30.03.2023
133
T.M.Pənahov V.İ.Əhmədov Ümumi fizika kursu fizika-1 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ea0SEeK39zBJvFaJ2MnOp0oBwXSJ7SKuYTw5vJOscGpHwA?e=bXtopn>.
30.03.2023
134
Sadiqov O.M. Musayev Z.S. Elektronika ingilis rus və azərbaycan — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERFfYupBzadJpxmfdyVUjm8BFCE2mjXsNSYp7RKIjrJ0fQ?e=ZBqeem>.
30.03.2023
135
S.S.Rzayeva Atom fizikasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUzCvMLsssNEuNSjTk0A2bABYMid1vyFqb8fTutzalc24g?e=GIk5Ts>.
30.03.2023
136
Nizami Mikayıl oğlu Mehdiyev Fizika-kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXBaDwivmcdMsq7ntlLFNFsBvWPD9QF5Rm9x0KbfppSgWA?e=RadbaQ>.
30.03.2023
137
Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUs49tT263RAqhA2NcBh2hEBJ3Q-nazd5WI9zB0CgXJC9Q?e=Sp2jVu>.
30.03.2023
138
Mirnamik Bəşirov Ümumi fizika kursu üzrə məsələ həlli mexanika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Edsr5Nb4rVpKgO4PheFHfSMBnPBMuS5sLgpids4cKE5p7Q?e=ydt6fw>.
30.03.2023
139
Mirnamik Bəşirov Ümumi fizika kursu üzrə laboratoriya işləri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EY33BJ5aYKhNvbEFJs1LYQUBD5CBDEhfGFYgdrW1O9DaDQ?e=JlvYse>.
30.03.2023
140
M.M.Zərbəliyev yarimkeciriciler fizikasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXABg9r4ZdFAlCAmgdOKWLUBAX2zQpXP5IwAM6zqcfauXA?e=JxlBLs>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 408