Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Fazil Cəfərov, Yeganə Əliyeva. Duzadavamlı ağacların torpaq münbitliyinin bərpasında əhəmiyyəti — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcsOB0CEp2tKoJt8KJn8yxAB1iQFJWneczcQetN3GBelbg?e=xdBO0e>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 12.03.2024

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 8
Son 30 günə: 6
Ətraflı statistika