Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 360
Təsvir Daxil olma tarixi
61
Elçin Qarayev Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdBP2IRt-qlDvVFjhnEBOdgB7Tioqngho87sRRrYxIZDdQ?e=CgQAex>.
30.03.2023
62
Azərbaycan Tarixi Atlasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfZ91qTobDhHsoMy7pIGGX0BAUQ_M5XWxP6kJnIjmVUVKA?e=sCu4Wn>.
30.03.2023
63
Azerbaycan tarixi yeddi cildde. V cild. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcoC6kgwsbBHn1BV_bEsCgwB8qpl20kVl172OacKd48bmg?e=tTOk6x>.
30.03.2023
64
Ağayev Yusif, Əhmədov Səbuhi İstiqlal yürüşü 1918 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZQLqre7RmFKsizx4RerKhoBv5zsA0jede6vHFN3gPUOOg?e=vYzhX2>.
30.03.2023
65
Y.R.Baxşəliyev, L.Ş.Əbdülkərimli Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EVL3mPjctqBDk5tHrUCKcl0B7XAeY_cu39bNqa6IzttxAw?e=fKbs8G>.
30.03.2023
66
V.İ. Malıxin İqtisadiyyatda riyaziyyat — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EXMNMhpHWZ1AjLT3ijWYTnABWaKej3t0Ho_mD0ZoYnM5sw?e=J2RpNN>.
30.03.2023
67
T.Q.Kərimov, N.Z.Seyfullazadə Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EZcDUGraqZpJqmRSCNK6ceEBaImMuVFVTrWzul-et3a7Ag?e=nZbqRG>.
30.03.2023
68
P.F.Qəhrəmanov, İ.İ. Cabbarov, İ.S. Səfərli, X.H.Alıyev Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVpg1PREYW5Kn1ZCkYZ6cu8BaauV3Oy1a6EO8EF3T060wg?e=qLCFMf>.
30.03.2023
69
MƏTNLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNİN NƏZƏRİ METODİK ƏSASLARI — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZPfXGEYAixMk55DP84xEz8B4quTg3wf0z1mok37pt3rhw?e=i7K9Et>.
30.03.2023
70
Melikov Behruz ali-riyaziyyat — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ET5AQpToNCFDggvsrIv4MjQBvXyVN42rl_CDx5DLPHbcWQ?e=YBGbw4>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 360