Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 403
Təsvir Daxil olma tarixi
91
Ziya Bünyadov Azərbaycan VII-IX əsrlərdə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQcCp_Twa5FFh8GVcY1tcMUB7VkKF8hMUll5hAxIXZh_6Q?e=xOEFx3>.
31.03.2023
92
Yaqub Mahmudov Azərbaycanın avropa ölkələri ilə əlaqələri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQkOuR_DVLZBjwxw1BQVeooB-zFkuld3JmWqljzIq5dheQ?e=GhxiJc>.
30.03.2023
93
Vilayət Əliyev Zəngəzurda qalan izimiz — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETtEsXzi_T9PthRXEw0WDtwBBG0v8HR1a5zyrODgEXPwcQ?e=dHdwID>.
30.03.2023
94
TÜRK XALQLARI TARİXİ XIII-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQb-m6T1OVRPuJ85v_7KKSgB1yLsWvi3WXspqQ7EopVDYQ?e=wjHuju>.
30.03.2023
95
T.T.Vəliyev Ə.Ə.Qocayev Azərbaycan tarixi Ih. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EScai1LzA0tEhKQ-RpHKPMoBVSkEfw3wJ12Ex-XjRzvlcA?e=G0gRuZ>.
30.03.2023
96
Səmayə Mustafayeva Zərifə Cavadova Raminə Hüseynlı Almaniya və İtaliyanın ən yeni tarixi (1918-2010-cu illər) — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ebxeln_XH2hGrsF0G2wZwlYBnS-YL-rs6fSDQ9ll5O94qQ?e=bYOury>.
30.03.2023
97
Rasim Əfəndi Azərbaycan incəsənəti — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdUqccdDidRBtC8kf2YSZuoBQH7Z5wtTQAb7_WQmrGAnrA?e=LlOIHZ>.
30.03.2023
98
Mahmudov Y.Azərbaycanın Avropa ölkələri ile əlaqələri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQEoFlONmutPtrMdOtGEyGYBZ4FIhTP1t-AzdpaF3E2tuA?e=lZgmC6>.
30.03.2023
99
Əfəndiyev Oqtay Azərbaycan səfəvilər dövləti — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eb6LBcgL5l1Pn4BECAbgRFgB7ZmA0fZhg9BG_yOC516Y2g?e=mkePqt>.
30.03.2023
100
Elçin Qarayev Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdBP2IRt-qlDvVFjhnEBOdgB7Tioqngho87sRRrYxIZDdQ?e=CgQAex>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 403