Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 360
Təsvir Daxil olma tarixi
91
S.S.Rzayeva Atom fizikasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUzCvMLsssNEuNSjTk0A2bABYMid1vyFqb8fTutzalc24g?e=GIk5Ts>.
30.03.2023
92
Nizami Mikayıl oğlu Mehdiyev Fizika-kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXBaDwivmcdMsq7ntlLFNFsBvWPD9QF5Rm9x0KbfppSgWA?e=RadbaQ>.
30.03.2023
93
Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUs49tT263RAqhA2NcBh2hEBJ3Q-nazd5WI9zB0CgXJC9Q?e=Sp2jVu>.
30.03.2023
94
Mirnamik Bəşirov Ümumi fizika kursu üzrə məsələ həlli mexanika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Edsr5Nb4rVpKgO4PheFHfSMBnPBMuS5sLgpids4cKE5p7Q?e=ydt6fw>.
30.03.2023
95
Mirnamik Bəşirov Ümumi fizika kursu üzrə laboratoriya işləri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EY33BJ5aYKhNvbEFJs1LYQUBD5CBDEhfGFYgdrW1O9DaDQ?e=JlvYse>.
30.03.2023
96
M.M.Zərbəliyev yarimkeciriciler fizikasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXABg9r4ZdFAlCAmgdOKWLUBAX2zQpXP5IwAM6zqcfauXA?e=JxlBLs>.
30.03.2023
97
M.İ. Murquzov C.İ.Hüseynov T.A.Cəfərov Atom və nüvə fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERQE0Q8_z95HljSI5HQUQPkBGKKD3_LSm42m2T-PBJ01Ww?e=tOi9Wl>.
30.03.2023
98
İ.H.Cəfərov Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdMi58c4y3tDmj_ADqMiOpkBWB7FnbqGK8kGYzv68DZXAg?e=bub6bQ>.
30.03.2023
99
X.Ş.Abdullayev Nüvə fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVdR2TdpQ9VKmR888q74r-IBq-aO8nKSg5Xr-n3x6K-8Ag?e=SfUTrD>.
30.03.2023
100
Faik Sultanmuradoğlu Kvant mexanikası kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYkfnNOSXB9PgQLkv2dTzuYBKvD3ieH_gOdeuaBTCeKjMQ?e=MRym4n>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 360