Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 408
Təsvir Daxil olma tarixi
121
S.E.Məmmədov, T.O.Qəhrəmanov, S.E.Mirzəliyeva, N.T.Şəmilov Kolloid kimya praktikum — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaG-pM5S3dxJgL-bURPI3AQBAXTHL4XL9P6kikmzP24MCA?e=DaOiHO>.
30.03.2023
122
O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ2i3j9DFZxDldNKgq60gMMBVbPfUfDtV6VWoFaiYjA3IQ?e=Tii77W>.
30.03.2023
123
Məhərrəmov A.M. Çıraqov M.İ. Rəhimov K.Q. Şirinova A.F. Kristalloqrafiya və kristallokimya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYige2IFIJRIlzvjL4xvz80BC5DXOZ8SrzlIpRN9MTIZHQ?e=wEy0De>.
30.03.2023
124
G.Ə.Qurbanova Ümumi kimya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETQT-321k8dDvfW95uwdojUBmRN8k3-pVpVJzAKa8skLnw?e=xnA05d>.
30.03.2023
125
Ə.B. Əliyev Ş.S.Əhməd T.G. Zeynalova Analitik kimyadan laboratoriya işləri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUTI9oubUiFDs2l639rEc2kBdPtle4Fh2ioGSbCNR4nQYQ?e=unawqn>.
30.03.2023
126
Analtik kimyanın əsasları II — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUq288OknbRDp2gNQZ9w9eoBhoh2PEbEMYX_AmNYoeiGkQ?e=n3EaID>.
30.03.2023
127
Analtik kimyanın əsasları I — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ0y1PYm5N1Pr9ss5VAGcpUBM6UUOLXtSN60lFfMgOejjQ?e=xS0YdJ>.
30.03.2023
128
Ağayev Bəhlul Zoocoğrafiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERdq89g5IR1El9JDUctT7M4BFtxxcjtof2-QUPY__15E3A?e=ebagjo>.
30.03.2023
129
A.M.Məhərrəmov R.Ə.Əliyeva İ.Ə.Əliyev T.Ə.Mahmudov Kimyadan 500 məsələ — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ER0TDFIIWthChC3BvwPP98QBfESOPYcaGWIBGYPgnVUxtw?e=H9hc9j>.
30.03.2023
130
A.M. Məhərrəmov, M.Ə. Allahverdiyev Üzvi kimya sual və cavablarda — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfNp1YtDgFVNpJq4f6HPfp8BzmKYhCpxXDnNtVJrd18GvQ?e=7QM1rq>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 408