Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Laura Həsənova. İnsan və heyvan fiziologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXMCE-4YVpNJk88wKKIQdE4BQNdgGuNRmOLruDB0bKQTeQ?e=MdXkeF>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 12.03.2024

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 11
Son 30 günə: 8
Ətraflı statistika