Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

İnnovasiya və sahibkarlıq Startap ekosistemi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ET7BUpHV_NpLgooYV8mEjFAB2duW7Z8V1YANp_NcuxS9qw?e=iGUUDV>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 12.03.2024

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 9
Son 30 günə: 6
Ətraflı statistika