Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 360
Təsvir Daxil olma tarixi
101
F.A.Əhmədov Ümumi fizika mexanika molekulyar fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdbWE-erjPNMjSZ3ejlejoMB_CEM94Mc16j-DdKhwBcdzQ?e=Z8Oldu>.
30.03.2023
102
Fizika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EWt42BBhthZNj7zxy6NAtKoBaHBUpHfTYbXDNPWyfy3wEw?e=gg1AC4>.
30.03.2023
103
F.A.Əhmədov Mexanika ve molekulyar fizika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESNCI2gG7oBEn8kFMFbo9UoBF8ErzDiFhQStPqhcplxXGQ?e=oMdTKw>.
30.03.2023
104
Ə.R.Bayramov N.T.Vəliyev T.B.Abbasov Tətbiqi mexanika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ES-1I0s0BxlIhyXyhvAKTS4BmyWA9NDMe_TiqKqzBkjHAw?e=NQDmI3>.
30.03.2023
105
E.H.Rəhimova Elektrotexnikanın əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eddqd2kux3hGt6ko6KVbGz4BLvcmoQAKLBOgGg9x9Q9ZmA?e=nIvBth>.
30.03.2023
106
E.A.Məmmədova Yeraltı sualrın dinamikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXMApVfrD7RPtOXBONESgU0BYaSmulVkYS5-tolZKWtjug?e=eIugjc>.
30.03.2023
107
Biyofizik — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdqTpH8reNxFks9_0aTdfe8BCjjty8aQpo79-VBvpxfjtQ?e=uKFMXW>.
30.03.2023
108
B.Z.Əliyev Ümumi fizika kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQtlNdCFo3ZJuZyJD35UbIgBa4sITsyTMZq_vssLdj1wOA?e=aZrvHW>.
30.03.2023
109
A.H.Kazımzadə V.M.Salmanov Ə.H.Hüseynov M.Ə.Cəfərov L.H.Həsənova R.M.Məmmədov Yarımkeçiricilər fizikasından məsələlər — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eb2u4HsIVN9Frx0yz0__n2QBcniMqjPN1iJIuaKunLnaXg?e=x7hWLD>.
30.03.2023
110
fəlsəfə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbRlxjKX3KxCspY_pqf9XLsB9Brc0A_jhIiy5OHeLFNg3g?e=gcQ4mE>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 360