Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 360
Təsvir Daxil olma tarixi
71
M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ed2ptZ02fEJBsUJVir73jGoB4qMRPM8_k_8XsEeQNjqFsw?e=E06xxm>.
30.03.2023
72
Qəhrəmanov Polad Fərrux İnterqral tənliklərin təqribi həll usulları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EY7t72SmIIVKmdUJnr1DxroBB8znREQtvgSdO9BQftY3JA?e=ETIiWg>.
30.03.2023
73
İsa Musayev Mətləb Əlizadə İnformatikanın əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUAYHIkmX6tJhwVuPbZdlIsB3jC3Ilc8RuMvmdonUNH8Tw?e=c4ecos>.
30.03.2023
74
Aydın Yunus oğlu Əliyev İnformatika və proqramlaşdırma — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQ0Ed2cOv91PhxXAkWR_Jx8BgTayRNrHscdR1UA8SHxOPw?e=hDdyM3>.
30.03.2023
75
A.İ.Qurbanov E.M.Məmmədov A.S.Hüseynova Kompüter texnikası və proqramlaşdırma — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcvkJR-O2IpPrHK9JxhWIGIB0Cx5xhK0SnEVu5e03OXy7g?e=hWSM1T>.
30.03.2023
76
Nurəddin Kazımov Məktəb pedaqogikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWX5oXKUOsBNhw6STN8_os0BQu_XUni6lcOYCkWEZuwRhw?e=exAso1>.
30.03.2023
77
S.E.Məmmədov, T.O.Qəhrəmanov, S.E.Mirzəliyeva, N.T.Şəmilov Kolloid kimya praktikum — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaG-pM5S3dxJgL-bURPI3AQBAXTHL4XL9P6kikmzP24MCA?e=DaOiHO>.
30.03.2023
78
O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ2i3j9DFZxDldNKgq60gMMBVbPfUfDtV6VWoFaiYjA3IQ?e=Tii77W>.
30.03.2023
79
Məhərrəmov A.M. Çıraqov M.İ. Rəhimov K.Q. Şirinova A.F. Kristalloqrafiya və kristallokimya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYige2IFIJRIlzvjL4xvz80BC5DXOZ8SrzlIpRN9MTIZHQ?e=wEy0De>.
30.03.2023
80
G.Ə.Qurbanova Ümumi kimya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETQT-321k8dDvfW95uwdojUBmRN8k3-pVpVJzAKa8skLnw?e=xnA05d>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 360