Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 408
Təsvir Daxil olma tarixi
111
T.Q.Kərimov, N.Z.Seyfullazadə Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EZcDUGraqZpJqmRSCNK6ceEBaImMuVFVTrWzul-et3a7Ag?e=nZbqRG>.
30.03.2023
112
P.F.Qəhrəmanov, İ.İ. Cabbarov, İ.S. Səfərli, X.H.Alıyev Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVpg1PREYW5Kn1ZCkYZ6cu8BaauV3Oy1a6EO8EF3T060wg?e=qLCFMf>.
30.03.2023
113
MƏTNLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNİN NƏZƏRİ METODİK ƏSASLARI — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZPfXGEYAixMk55DP84xEz8B4quTg3wf0z1mok37pt3rhw?e=i7K9Et>.
30.03.2023
114
Melikov Behruz ali-riyaziyyat — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ET5AQpToNCFDggvsrIv4MjQBvXyVN42rl_CDx5DLPHbcWQ?e=YBGbw4>.
30.03.2023
115
M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ed2ptZ02fEJBsUJVir73jGoB4qMRPM8_k_8XsEeQNjqFsw?e=E06xxm>.
30.03.2023
116
Qəhrəmanov Polad Fərrux İnterqral tənliklərin təqribi həll usulları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EY7t72SmIIVKmdUJnr1DxroBB8znREQtvgSdO9BQftY3JA?e=ETIiWg>.
30.03.2023
117
İsa Musayev Mətləb Əlizadə İnformatikanın əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUAYHIkmX6tJhwVuPbZdlIsB3jC3Ilc8RuMvmdonUNH8Tw?e=c4ecos>.
30.03.2023
118
Aydın Yunus oğlu Əliyev İnformatika və proqramlaşdırma — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQ0Ed2cOv91PhxXAkWR_Jx8BgTayRNrHscdR1UA8SHxOPw?e=hDdyM3>.
30.03.2023
119
A.İ.Qurbanov E.M.Məmmədov A.S.Hüseynova Kompüter texnikası və proqramlaşdırma — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcvkJR-O2IpPrHK9JxhWIGIB0Cx5xhK0SnEVu5e03OXy7g?e=hWSM1T>.
30.03.2023
120
Nurəddin Kazımov Məktəb pedaqogikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWX5oXKUOsBNhw6STN8_os0BQu_XUni6lcOYCkWEZuwRhw?e=exAso1>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 408