Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Rüfət Hüseynzadə və başqaları. Pedaqogika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYkXN9MkF_hIq_S8wdTK-sUBdzjU9b9vnN-oCK9jZWRoOA?e=wiryiH>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 12.03.2024

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 12
Son 30 günə: 10
Ətraflı statistika