Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 12
Təsvir Daxil olma tarixi
1
Elementar həndəsə [mətn]: pedaqoji Universitet tələbələri və magistrantları üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov [et al.]; rəy. S. M. Şirinov; , rəy.: A. Q. Cəfərov, S. S. Haxıyev. — Bakı: ADPU, 2018. — 285 s.; 20 sm. — ADPU Elmi-Metodik Şurasının 27.10.2017-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən dərs vəsaiti kimi çap olunur. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.S.AdıgözəlovT.M.ƏliyevaA.İ.Quliyev.-Elementar-həndəsə.pdf>.
11.06.2018
2
Qocayev, Niftalı Mehralı oğ. Ümumi fizika kursu [mətn]: dərslik / N. M. Qocayev. Molekulyar fizika. — II cild. — Bakı: Çaşıoğlu, 2008. — 432 s.: qrafik, il.; 24,5 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası.pdf>.
11.07.2017
3
Quliyev, Akif. Triqonometriya: dərs vəsaiti. — Bakı, 2016. — 317 s.; 21sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.Quliyev-Triqonometriya.pdf>.
11.07.2017
4
İmanov, Həmid. Məntiq [mətn]: Dərslik / H İmanov. — Bakı: Turan evi, 2010. — 216 s — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Felsefe-Elmleri-Ensiklopediyasi-Georq-Hegel.pdf>.
12.10.2015
5
Muxtarova, Əsməd İmamməmməd qızı. Türk xalqlarının tarixi [mətn]: qədim dövr və orta əsrlər: dərslik / Ə. İ. Muxtarova; elmi red.: Q. Ə. Qeybullayev, M. N. Mirzəyev. — Bakı: Adiloğlu, 2013. — 446 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Əsməd-Muxtarova-Türk-xalqlarının-tarixi.pdf>.
25.05.2015
6
Əliyev, Rəcəb. Kimyanın tədrisi metodikası [mətn] / R. Əliyev; Ali məktəblər üçün dərslik. II hissə / Ə. Əzizov; red. O. Əkbərov; rəy.: T. İlyaslı, F. Sadıxov. — Bakı: "BDU" - nu nəşriyyatı, 2006. — 394 s.; 21 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Rəcəb Əliyev Əyyub Əzizov Kimyanın tədrisi metodikası.pdf>.
29.01.2014
7
Məhərrəmov, A.M. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları [mətn]: dərslik / A. M. Məhərrəmov, M. Ə. Allahverdiyev; red. A. Ə. Quliyev; rəy.: İ. V. Əzizov, E. M. Qurbanov. — Bakı, 2009. — 288 s.: cəd.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.M.Məhərrəmov M.Ə.Allahverdiyev Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları.pdf>.
27.01.2014
8
Qarayev, S.F. Biokimyanın əsasları [mətn]: dərslik / S.F., P. Ş. Məmmədova, A. Q. Həbibova; rəy.: T. M. Nağıyev, N. M. Quliyev. — Bakı: Təfəkkur, 2002. — 360 s.: cəd.; 20sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/S.F.Qarayev P.Ş.Məmmədova A.q.Həbibova Biokimyanın əsasları.pdf>.
27.01.2014
9
Əkbərov, O.H. Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası [mətn.]: ali məktəblər üçün dərslik / O.H Əkbərov, A.Ə Əzizov, E.O Əkbərov; rəy. Y.M Bilalov. — Bakı: Çaşıoğlu, 2004. — 368 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası.pdf>.
20.12.2013
10
Quliyev, Asəf. Qeyri - üzvi kimyanın nəzəri əsasları [mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / A. Quliyev. — Bakı: Nurlan, 2003. — 386 s.; 22 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Asəf Quliyev Qeyri-üzvi kimyanın nəzəri əsasları.pdf>.
19.12.2013
Tapılan sənədlər: 12