Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 359
Təsvir Daxil olma tarixi
1
А.Д.Заманов Колебания пластин из композитного материала с искривленными структурами — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdzGARJ2QYtChVxNcJLSAe8B4PX8qqtOLNf0dhL4kiFASg?e=39rmoD>.
09.06.2023
2
А.Д.Заманов Колебания пластин из композитного материала с искривленными структурами — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdzGARJ2QYtChVxNcJLSAe8B4PX8qqtOLNf0dhL4kiFASg?e=39rmoD>.
09.06.2023
3
Yaqub Babayev. XIII-XIV əsrlər ana dilli lirik şeirimizin inkişaf yolu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETe09LNV9_pAqWsTzXHnSZ4BKrNu6fqOHLLu7ZR6InvVBg?e=jL4CGl>.
25.05.2023
4
Yaqub Babayev. Təriqət ədəbiyyatı-Sufizm,hürufizm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESnCcsyj-sNEh1t33uSFa8oBG1dl8lXUsK4B-C4BiY-14Q?e=Wetd16>.
25.05.2023
5
Yaqub Babayev. General -leytenant Ədalət Paşayev — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVx8ray6HwJImClvMDLOC40BRmvbvw0ei2TRNzxJzhu04w?e=wzuj4t>.
25.05.2023
6
Yaqub Babayev. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər) — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee625oV7-m1CmM-IthXsPPIB5ErOVEFL28it1m6XhSx8Vg?e=E4r5ab>.
25.05.2023
7
Miskin Vəli. Şeirlər, dastanlar — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcwSDlIGST1EpiZNGGY0dwIBR_wFaUU6I7wpSWZeWgVkUg?e=VlByHb>.
25.05.2023
8
M.S.Xəlilov, A.İ.Qurbanov, N.N.Musayeva.Kitabxana informatikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERdY2XDueIdCs93YfLN1jIQBxQ5ktqNT3aT4KyY3fQgKWg?e=ckWur1>.
25.05.2023
9
Ülviyyə Əfəndiyeva.Müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee2lFh4cktZDgRRH0GfbZlsBJ89-f73EA0x1_NYd4R3yMQ?e=xjntG1>.
24.05.2023
10
Ülviyyə Əfəndiyeva. Əsrin gender konsepsiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXgdJlj3_OxFsnfyO58KhgEBSkl4jYY0O9OMDvEik-E1pQ?e=hQQ9li>.
24.05.2023
Tapılan sənədlər: 359