Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 403
Təsvir Daxil olma tarixi
1
Yeganə İsmayılova. Türk halkları üzerine bilgi kitabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfZTBzUWjAFHlSOQIwOWUykBO6QCm84qNbDnFkNsC3mo4g?e=EIL6P9>.
12.03.2024
2
Təhsildə qiymətləndirmə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EV7CXKLR_d5Cn9DOg6D4h9IBItedCiEpnQ27HdDUAdhUHw?e=LI9v3W>.
12.03.2024
3
Təhsildə idarəetmə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfnKwloOduhIvVj1XipTSucBnECaaaxMRDCc6elwy1uCqg?e=Ewe7Dt>.
12.03.2024
4
Rüfət Hüseynzadə və başqaları. Pedaqogika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYkXN9MkF_hIq_S8wdTK-sUBdzjU9b9vnN-oCK9jZWRoOA?e=wiryiH>.
12.03.2024
5
Laura Həsənova. İnsan və heyvan fiziologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXMCE-4YVpNJk88wKKIQdE4BQNdgGuNRmOLruDB0bKQTeQ?e=MdXkeF>.
12.03.2024
6
İnnovasiya və sahibkarlıq Startap ekosistemi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ET7BUpHV_NpLgooYV8mEjFAB2duW7Z8V1YANp_NcuxS9qw?e=iGUUDV>.
12.03.2024
7
Fazil Cəfərov. Mil- Qarabağ torpağının aqrokimyəvi, bioloji xüsusiyyətləri və ondan səmərəli istifadə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EV7Kh20l0PdOkI4BRXZ_DdQByxXjohzMWTUWzPy0vWAHGg?e=h185mL>.
12.03.2024
8
Fazil Cəfərov, Yeganə Əliyeva. Duzadavamlı ağacların torpaq münbitliyinin bərpasında əhəmiyyəti — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcsOB0CEp2tKoJt8KJn8yxAB1iQFJWneczcQetN3GBelbg?e=xdBO0e>.
12.03.2024
9
Əmrulla Paşayev, Fərrux Rüstəmov. Pedaqogika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EW7qCBFIn-lKhVPGDbafNKABDt-F6a44M7e3v1fFY4bUEw?e=2ldkaI>.
12.03.2024
10
Aygün Əhmədova,Xoşbəxt Əliyeva. XX əsr müasir Azərbaycan ədəbiyyatında uşaq oxusu nümunələri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVYUczcnAO5AmTuFvUKxn4IBKG6LneW9DgZ1scRdRILT1Q?e=lxAkzn>.
08.12.2023
Tapılan sənədlər: 403