Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 59
Təsvir Daxil olma tarixi
1
Nadir kitablar siyahısı — <URL:https://drive.google.com/file/d/18xeoBu2WNgupzP4-K3G7YoBiHwKDQVbn/view?usp=share_link>.
12.02.2023
2
Cəlilov, Maqsud Fərhadoğlu. Fəlsəfənin əsasları / M.Cəlilov. — Bakı: Nurlan, 2016. — 400 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Cəlilov-Fərhadoğlu Maqsud. Fəlsəfənin əsasları.pdf>. — непосредственный. Текст
17.09.2021
3
Mir Cəlal. XX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [mətn]. — dördüncü nəşr. — Bakı: Elm və Təhsil, 2018. — 560 s.; 21sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/XX Əsr Azərbaycan Ədəbiyyatı Mir Cəlal Fridun Hüseynov.pdf>. — непосредственный. Текст
20.11.2018
4
Abdullayev, Şəmsəddin Sabhət o. Cəbrdən çalışmalar: (Dərs vəsaiti) / Ş. S. Abdullayev; Ş. S. Abdullayev. Ihissə. — Bakı: ADPU, 2018. — 376 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Abdullayev Ş.S., Əkpərova H.A., Haxıyev S.S. Cəbrdən çalışmalar. İ-hissə.pdf>.
24.09.2018
5
Elementar həndəsə [mətn]: pedaqoji Universitet tələbələri və magistrantları üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov [et al.]; rəy. S. M. Şirinov; , rəy.: A. Q. Cəfərov, S. S. Haxıyev. — Bakı: ADPU, 2018. — 285 s.; 20 sm. — ADPU Elmi-Metodik Şurasının 27.10.2017-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən dərs vəsaiti kimi çap olunur. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.S.AdıgözəlovT.M.ƏliyevaA.İ.Quliyev.-Elementar-həndəsə.pdf>.
11.06.2018
6
Qasımzadə, Feyzulla. XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı [mətn] / F. Qasımzadə; red. T. H. Hüseynov; rəyçi. T. M. Mütəllimov. — Bakı: Elm və təhsil, 2017. — 552 s.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Qasımzadə Feyzulla XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı.pdf>. — непосредственный. Текст
21.11.2017
7
Qocayev, Niftalı Mehralı oğ. Ümumi fizika kursu [mətn]: dərslik / N. M. Qocayev. Molekulyar fizika. — II cild. — Bakı: Çaşıoğlu, 2008. — 432 s.: qrafik, il.; 24,5 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası.pdf>.
11.07.2017
8
Quliyev, Akif. Triqonometriya: dərs vəsaiti. — Bakı, 2016. — 317 s.; 21sm.
11.07.2017
9
Quliyev, Akif. Triqonometriya: dərs vəsaiti. — Bakı, 2016. — 317 s.; 21sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/e-library-files_adpu_edu_az/EU6qndkm0K9FnGXWGt5ipFwBELqzSFuJtzB9RhU-RIq2ug?e=KkxoFg.pdf>.
11.07.2017
10
Cəbrayılov, Məlikməmməd Saday oğlu. Riyazi analiz [mətn]: birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı: dərs vəsaiti / M. S. Cəbrayılov, B. Ə. Əliyev; elmi red. V. M. Qurbanov. — Bakı: ADPU, 2010. — 448 s.: il.; 20 sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı.pdf>. — непосредственный. Текст
06.06.2017
Tapılan sənədlər: 59