Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Əmrulla Paşayev, Fərrux Rüstəmov. Pedaqogika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EW7qCBFIn-lKhVPGDbafNKABDt-F6a44M7e3v1fFY4bUEw?e=2ldkaI>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 12.03.2024

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 8
Son 30 günə: 6
Ətraflı statistika