Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 403
Təsvir Daxil olma tarixi
51
Şərafət Baxışova. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZoWhq1kPSlOl9PJdu5LwnQBT0unVy8dMGMX0flLfrrWlA?e=vxt1zy>.
24.05.2023
52
Şərafət Baxışova. Məktəbəqədər təhsildə inkişafetdirici təlim — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXT55aS08MtOnoTlNEmdaJYBpVPZbqAtZ4mAB5bP4cef4w?e=4gCcrB>.
24.05.2023
53
Əli Tudə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ei0_hgXoWhtIuh54_uZp9QcB4mddH5bOATm66lARbbZknQ?e=o9z8el>.
24.05.2023
54
Nuralı Çələbiyev, Ülviyyə Əfəndiyeva. Ailə və gender psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfooQlzmE_pAiVJwiq9rFD0BY8fHP0uc-cSx8SWt7m5N8g?e=QjfJr5>.
24.05.2023
55
R. Mirzəyev Münasibətlər konfliktlər yeniyetmələr — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESAy_dD_KwtFvpl9UAUzesMBEsgw8F7B5demz5RKy0lN4g?e=vUUeMK>.
08.05.2023
56
Eksperimental psixologiya. Lamiyə Qurbanova — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQ2tWPwdCwJFgdckIhw-V_oBP-aZi0wnqpmZdhEkq4TRmg?e=eXE8GY>.
08.05.2023
57
Ailenin psixoloji problemleri ve helli yolları. Lamiyə Qurbanova — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETI3KkKfjU9JhVgfMIoebOwBb1xkcHrjZ-by8PyUhS1SlQ?e=HwDmAU>.
08.05.2023
58
Campbell-Biologiya. Tərcüməçi- Zeyniyev Alışbəyli — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUkaEdkN5bpPscWtlS9SUKkBTENxMKjVlMpLSyyh7R7lYw?e=c6t9MO>.
08.05.2023
59
Psixi sağlamlıq. Lamiyə Qurbanova — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWhSXudlXD9Hlcpenve5xg0B2PFtwweWX6AkXqEUf01gag?e=KFtxB7>.
08.05.2023
60
Sinif Yönetimi Ayşə Öttekin — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaecP2Kx2bNApk6iQoxgZp8BZ9WE3wWkS0av0fZVuaKzvA?e=AWyCUe>.
04.05.2023
Tapılan sənədlər: 403