Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 360
Təsvir Daxil olma tarixi
31
Barış eğitimi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcQ5eJ_nvdpCqgktjQ7Z0hIBZdp8Ey1WJG2SPZEoTpkJ1Q?e=L09fm4>.
04.05.2023
32
Avesta tərcüməşi Xanlar Həmid — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUvqvGroFL1IpVhezVSeWqMBrU2y3SsuyL4l5UNXS59kHw?e=0oBvyz>.
04.05.2023
33
Fəxrəddin Yusifov. Ədəbiyyatın tədrisi metodikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETsGj1dLwg5MpNrEhFROAMUBOcFhVdrZrgJznY1tYityJA?e=rLWOfZ>.
04.05.2023
34
Зохра Аскерова. Одиссея Корабля дураков — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETddpPIRmVRGveS4eNmXXD0BTLJ9UA79LyS5xu7HwXRpBA?e=P718BZ>.
31.03.2023
35
Зохра Аскерова. Здесь ангел пролетел... — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ES8lb8QN6wRKk18qaZVQ-SgBkhGPna3uwIlANx79FnMz0A?e=Ouu8v2>.
31.03.2023
36
Зохра Аскерова. Жизнь цветовая симфония — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWrUjsyPqidOnIArod3ohsoBKSZVd1N-jZi5gW8tR1Npvg?e=2LlJ1O>.
31.03.2023
37
Zöhrə Əsgərova. Tarixi yaddaş və qondarma əhvalatlar — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ea9x0JvMZKVJrPJWPSryOg0BRugLsCmswxrBDSmEwlQNPA?e=ERke8Z>.
31.03.2023
38
Zöhrə Əsgərova. Talelərə yazılan musiqi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVvuciUM8C9OsnknvYoYDKAB2sPeiFc9NTmbWGGq8fYOqA?e=cuSPdP>.
31.03.2023
39
Tarihi,sosyo-kültürel yapısı ve siyasal yönleriyle Çeçenler — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETro3xMCdaBLqFDP3CLrqdEBPV6-bw9XMTepseGA189n0g?e=JNdaT4>.
31.03.2023
40
Osmanlı askeri teşkilatında Deli ocağı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ebwbc_ItDr9Ij3ZNZwBqNq0BeGgv2aHNYmWZy1MdSmqDsQ?e=fznH7z>.
31.03.2023
Tapılan sənədlər: 360