Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 408
Təsvir Daxil olma tarixi
31
Oğuzname — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EctqzrjBCzdIq9_KwAcmlPkBWdFuaLf_viMLmi1v4zj1fQ?e=oeNURg>.
21.11.2023
32
Multikulturalizmə giriş, Bakı – 2019 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EU_EWtVqqWdJig5FXVcwppEBptzeg3xh4pTwTc9nmD3OUg?e=bmmWgP>.
21.11.2023
33
Mahmud Allahmanlı. Klassiklər, yenə də klassiklər — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaoQ7bBLlwNIjuRrZ74j6P0B8TwELZ36PF6nH7gy1L05bw?e=faoFTD>.
21.11.2023
34
Hümeyir Əhmədov. Azərbaycan təhsilinin inkişaf strategiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYF1sWbQzFFEo7h0Gjm8ML8BZaB4dgbu___SgAxXb-abiQ?e=I9baRa>.
20.11.2023
35
F.A.Feyziyev, R.Y.Şükürov. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZzLC0SI-oJIudrLYGA6o-0B15y9GBwQize4a6h5vTqx5A?e=9RgwjN>.
20.11.2023
36
Əzizağa Ələkbərli. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə elmi əlaqələri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUEPVGvAw_9Omv5F4SKZJugBDtKxxu3Y6ji5kG2Ni2GFhg?e=x3aD6g>.
20.11.2023
37
ƏLİ TUDƏ 100 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eb6AwyxJn4JFmyIV0s7LFdYBE760iJ18X_mB3T5x0GDO4Q?e=ZPJfVZ>.
20.11.2023
38
Ədəbiyyatşünas Ramin Əhmədov — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee2NY7CgX_JLqKa-jB12aFEBEspzgFhnTs89fCrejxgb6w?e=ASbo9u>.
20.11.2023
39
Bəşir Əhmədov. Azərbaycan dili təliminin qanunları, prinsipləri və metodları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERB0WYTfH1xDrdyaDlvWpiwBqu4BG23hopU8JeVQ15a-Hw?e=oTEvXq>.
20.11.2023
40
Azərbaycan multikulturalizmi, Bakı – 2017 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZCI8GPNZnRJhFIcziQTTXsBzPjmNHlQBcB1wVdvr7pAKA?e=AoAb0t>.
20.11.2023
Tapılan sənədlər: 408