Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ən populyar resurslar

Təsvir Aylıq reytinq Reytinq dinamikası
1
Ələddin Qədirov. Yaş psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdS4cmmDuEBLgcI_ATLdcm0BkBLTqYtJ08X0KQynmFJlcg?e=WkJk3y>.
21 +6
(+40%)
2
Nadir kitablar siyahısı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZx0_XChqZRPoUZUsaY5b1YBlGXvx9DbPG8rZoHzKtVA3Q?e=rIiQes>.
16 +6
(+60%)
3
R.Y. Şükürov, T.B.Əsədov Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZcNxD_n4PlMgO-YLE50X7YB2oHzsRWgUzt7s0L_AEPpSA?e=0ZLkRY>.
16 +3
(+23%)
4
Quliyev, Asəf. Qeyri - üzvi kimyanın nəzəri əsasları [mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / A. Quliyev. — Bakı: Nurlan, 2003. — 386 s.; 22 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EURUE5QGZsJJqAkeFOkmEAMBKLf_Funw6RddioTRJV6WWQ?e=AENbfg>.
15 +9
(+150%)
5
Zeynəddin Hacıyev. Fəlsəfə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eei0XkaTTANNoXF_baWxkPMBSfFmeggxoVSe50iwj8oaRA?e=EQwOrL>.
15 +10
(+200%)
6
Muxtarov, A.İ. Kvant mexanikası. [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti. / A. İ. Muxtarov; rəy. N. A. Quliyev. — II nəşr. — Bakı: "Bakı Universiteti" nəşriyyatı., 2007. — 660 s.; 20 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXdE-OZha6xOlxQ04NLg1JsBBrDROzSpFHANRiEmTFl2Ug?e=UPbDb7>.
14 +7
(+100%)
7
В. С. Расторгуева. Средне персидский язык. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWUwjgSq7mVNpjpPJMK4ehoBu89KmVPhucNxvJXQnOissA?e=sxh5wU>.
14 +11
(+367%)
8
Y.R.Baxşəliyev, L.Ş.Əbdülkərimli Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EVL3mPjctqBDk5tHrUCKcl0B7XAeY_cu39bNqa6IzttxAw?e=fKbs8G>.
13 -5
(-28%)
9
E.H.Rəhimova Elektrotexnikanın əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eddqd2kux3hGt6ko6KVbGz4BLvcmoQAKLBOgGg9x9Q9ZmA?e=nIvBth>.
13 +6
(+86%)
10
Ailenin psixoloji problemleri ve helli yolları. Lamiyə Qurbanova — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETI3KkKfjU9JhVgfMIoebOwBb1xkcHrjZ-by8PyUhS1SlQ?e=HwDmAU>.
13 +4
(+44%)