Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ən populyar resurslar

Təsvir Aylıq reytinq Reytinq dinamikası
1
TÜRK XALQLARI TARİXİ XIII-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQb-m6T1OVRPuJ85v_7KKSgB1yLsWvi3WXspqQ7EopVDYQ?e=wjHuju>.
17 +13
(+325%)
2
Axundova Ülviyyə. Bioloji kimya və molekulyar biologiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbcEeeItGT5Kiwg6dOcmifMBNfLTSsy8leuzsEbwvdztuA?e=Wx9egt>.
15 +11
(+275%)
3
A.Zamanov, H.Əliyeva Sosial işin əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ-7uOHAD1NMt36btOEjKCwBbjiw39Ij3-nbvtjpII997Q?e=slKjJ3>.
15 +5
(+50%)
4
Y.R.Baxşəliyev, L.Ş.Əbdülkərimli Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EVL3mPjctqBDk5tHrUCKcl0B7XAeY_cu39bNqa6IzttxAw?e=fKbs8G>.
14 +10
(+250%)
5
Şərafət Baxışova. Məktəbəqədər təhsildə inkişafetdirici təlim — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXT55aS08MtOnoTlNEmdaJYBpVPZbqAtZ4mAB5bP4cef4w?e=4gCcrB>.
14 +8
(+133%)
6
A.N.Əlizadə, N.İ.Şıxəliyev, Ə.A.Məmmədov, A.D.Zamanov Riyaziyyat II Texniki ali məktəblər üçün dərslik — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EarNA7AusFdLk3Go0bLsW1MBOuFzZre1oR8CkyQPLb3Jgw?e=u4iZOS>.
14 +7
(+100%)
7
Ülviyyə Əfəndiyeva.Müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee2lFh4cktZDgRRH0GfbZlsBJ89-f73EA0x1_NYd4R3yMQ?e=xjntG1>.
13 +5
(+63%)
8
M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ed2ptZ02fEJBsUJVir73jGoB4qMRPM8_k_8XsEeQNjqFsw?e=E06xxm>.
12 +9
(+300%)
9
Nadir kitablar siyahısı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZx0_XChqZRPoUZUsaY5b1YBlGXvx9DbPG8rZoHzKtVA3Q?e=rIiQes>.
11 +6
(+120%)
10
Əlvan Cəfərov. Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonu dialektlərinin toplanması və linqvistik təhlili — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcmiVw-8NuFOg0ruNZ9X-KMBUm_EWTuPL-RFXr-KRcRGbw?e=ptt97n>.
11 +6
(+120%)