Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Fazil Cəfərov. Mil- Qarabağ torpağının aqrokimyəvi, bioloji xüsusiyyətləri və ondan səmərəli istifadə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EV7Kh20l0PdOkI4BRXZ_DdQByxXjohzMWTUWzPy0vWAHGg?e=h185mL>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 12.03.2024

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 6
Son 30 günə: 4
Ətraflı statistika