Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Əzizağa Ələkbərli. Azərbaycanın Mərkəzi Asiya ölkələri ilə elmi əlaqələri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUEPVGvAw_9Omv5F4SKZJugBDtKxxu3Y6ji5kG2Ni2GFhg?e=x3aD6g>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 20.11.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 2
Son 30 günə: 2
Ətraflı statistika