Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

F.A.Feyziyev, R.Y.Şükürov. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZzLC0SI-oJIudrLYGA6o-0B15y9GBwQize4a6h5vTqx5A?e=9RgwjN>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 20.11.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 2
Son 30 günə: 2
Ətraflı statistika