Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Ədəbiyyatşünas Ramin Əhmədov — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee2NY7CgX_JLqKa-jB12aFEBEspzgFhnTs89fCrejxgb6w?e=ASbo9u>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 20.11.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 2
Son 30 günə: 2
Ətraflı statistika