Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Last Arrivals

Documents found: 408
Description Arrival Date
101
Səmayə Mustafayeva Zərifə Cavadova Raminə Hüseynlı Almaniya və İtaliyanın ən yeni tarixi (1918-2010-cu illər) — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ebxeln_XH2hGrsF0G2wZwlYBnS-YL-rs6fSDQ9ll5O94qQ?e=bYOury>.
3/30/2023
102
Rasim Əfəndi Azərbaycan incəsənəti — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdUqccdDidRBtC8kf2YSZuoBQH7Z5wtTQAb7_WQmrGAnrA?e=LlOIHZ>.
3/30/2023
103
Mahmudov Y.Azərbaycanın Avropa ölkələri ile əlaqələri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQEoFlONmutPtrMdOtGEyGYBZ4FIhTP1t-AzdpaF3E2tuA?e=lZgmC6>.
3/30/2023
104
Əfəndiyev Oqtay Azərbaycan səfəvilər dövləti — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eb6LBcgL5l1Pn4BECAbgRFgB7ZmA0fZhg9BG_yOC516Y2g?e=mkePqt>.
3/30/2023
105
Elçin Qarayev Azərbaycanın İrəvan bölgəsinin tarixindən — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdBP2IRt-qlDvVFjhnEBOdgB7Tioqngho87sRRrYxIZDdQ?e=CgQAex>.
3/30/2023
106
Azərbaycan Tarixi Atlasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfZ91qTobDhHsoMy7pIGGX0BAUQ_M5XWxP6kJnIjmVUVKA?e=sCu4Wn>.
3/30/2023
107
Azerbaycan tarixi yeddi cildde. V cild. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcoC6kgwsbBHn1BV_bEsCgwB8qpl20kVl172OacKd48bmg?e=tTOk6x>.
3/30/2023
108
Ağayev Yusif, Əhmədov Səbuhi İstiqlal yürüşü 1918 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZQLqre7RmFKsizx4RerKhoBv5zsA0jede6vHFN3gPUOOg?e=vYzhX2>.
3/30/2023
109
Y.R.Baxşəliyev, L.Ş.Əbdülkərimli Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EVL3mPjctqBDk5tHrUCKcl0B7XAeY_cu39bNqa6IzttxAw?e=fKbs8G>.
3/30/2023
110
V.İ. Malıxin İqtisadiyyatda riyaziyyat — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EXMNMhpHWZ1AjLT3ijWYTnABWaKej3t0Ho_mD0ZoYnM5sw?e=J2RpNN>.
3/30/2023
Documents found: 408