Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 408
Təsvir Daxil olma tarixi
141
M.İ. Murquzov C.İ.Hüseynov T.A.Cəfərov Atom və nüvə fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERQE0Q8_z95HljSI5HQUQPkBGKKD3_LSm42m2T-PBJ01Ww?e=tOi9Wl>.
30.03.2023
142
İ.H.Cəfərov Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdMi58c4y3tDmj_ADqMiOpkBWB7FnbqGK8kGYzv68DZXAg?e=bub6bQ>.
30.03.2023
143
X.Ş.Abdullayev Nüvə fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVdR2TdpQ9VKmR888q74r-IBq-aO8nKSg5Xr-n3x6K-8Ag?e=SfUTrD>.
30.03.2023
144
Faik Sultanmuradoğlu Kvant mexanikası kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYkfnNOSXB9PgQLkv2dTzuYBKvD3ieH_gOdeuaBTCeKjMQ?e=MRym4n>.
30.03.2023
145
F.A.Əhmədov Ümumi fizika mexanika molekulyar fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdbWE-erjPNMjSZ3ejlejoMB_CEM94Mc16j-DdKhwBcdzQ?e=Z8Oldu>.
30.03.2023
146
Fizika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EWt42BBhthZNj7zxy6NAtKoBaHBUpHfTYbXDNPWyfy3wEw?e=gg1AC4>.
30.03.2023
147
F.A.Əhmədov Mexanika ve molekulyar fizika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESNCI2gG7oBEn8kFMFbo9UoBF8ErzDiFhQStPqhcplxXGQ?e=oMdTKw>.
30.03.2023
148
Ə.R.Bayramov N.T.Vəliyev T.B.Abbasov Tətbiqi mexanika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ES-1I0s0BxlIhyXyhvAKTS4BmyWA9NDMe_TiqKqzBkjHAw?e=NQDmI3>.
30.03.2023
149
E.H.Rəhimova Elektrotexnikanın əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eddqd2kux3hGt6ko6KVbGz4BLvcmoQAKLBOgGg9x9Q9ZmA?e=nIvBth>.
30.03.2023
150
E.A.Məmmədova Yeraltı sualrın dinamikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXMApVfrD7RPtOXBONESgU0BYaSmulVkYS5-tolZKWtjug?e=eIugjc>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 408