Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 408
Təsvir Daxil olma tarixi
151
Biyofizik — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdqTpH8reNxFks9_0aTdfe8BCjjty8aQpo79-VBvpxfjtQ?e=uKFMXW>.
30.03.2023
152
B.Z.Əliyev Ümumi fizika kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQtlNdCFo3ZJuZyJD35UbIgBa4sITsyTMZq_vssLdj1wOA?e=aZrvHW>.
30.03.2023
153
A.H.Kazımzadə V.M.Salmanov Ə.H.Hüseynov M.Ə.Cəfərov L.H.Həsənova R.M.Məmmədov Yarımkeçiricilər fizikasından məsələlər — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eb2u4HsIVN9Frx0yz0__n2QBcniMqjPN1iJIuaKunLnaXg?e=x7hWLD>.
30.03.2023
154
fəlsəfə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbRlxjKX3KxCspY_pqf9XLsB9Brc0A_jhIiy5OHeLFNg3g?e=gcQ4mE>.
30.03.2023
155
Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti A-Z — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVXcEeo1lNFChA5plI2CLcYBskwIaOKx6HMUT9PevTcUjw?e=YFlf6q>.
30.03.2023
156
Azərbaycan Dilinin Izahlı Lüğhəti I-c — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EeMUDHAk1lFCuk_Z3RLrj6ABGBJMowRJV7hXwpXBVZyoZw?e=efioqf>.
30.03.2023
157
Azərbaycan Dilinin Izahlı Lüğəti III-c. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ef7iZr82TjdKmtUvaNBCuGsBvkgvrvlJ5aiugUsT8ZSGOg?e=inwYl7>.
30.03.2023
158
Azərbaycan Dilinin Izahlı Lüğeti IV-c. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfVLZAX3tOFMv3kqMJPnOegBSzf0-syDgTYL5DAfVKKUFQ?e=vXm4pu>.
30.03.2023
159
Azərbaycan dilinin izahlı lüğeti IIc. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQ4v2i9fHx9LlOMh_YmyT1IB9dhqunu3rkf-Oaup6r-ICg?e=nNntzR>.
30.03.2023
160
Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti A-Z — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERPkEYgmy0ZLn2Im5bVGQ80BqXoBo3nviC8QjKB6bmz8PA?e=KLxVvb>.
30.03.2023
Tapılan sənədlər: 408