Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Hümeyir Əhmədov. Azərbaycan təhsilinin inkişaf strategiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYF1sWbQzFFEo7h0Gjm8ML8BZaB4dgbu___SgAxXb-abiQ?e=I9baRa>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 20.11.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 2
Son 30 günə: 2
Ətraflı statistika