Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ən populyar resurslar

Təsvir Aylıq reytinq Reytinq dinamikası
1
Ələddin Qədirov. Yaş psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdS4cmmDuEBLgcI_ATLdcm0BkBLTqYtJ08X0KQynmFJlcg?e=WkJk3y>.
19 -5
(-21%)
2
Əlbəndov, Ələmdar Aslan o. Analitik kimya [mətn]: dərslik / Ə.A Əlbəndov; rəy. E.I Məmmədov. — Bakı: Elm nəşriyyatı, 2008. — 628 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ef0JRMzYLptArO_Yzt_t_BwBhXsLC0H5z8yaIR6-3ktmRQ?e=rOqH0z>.
14 +6
(+75%)
3
Mursaqulova, Raya. Məktəbəqədər pedaqogika [mətn]: dərslik / R. Mursaqulova, N. Rüstəmova; red. Ə. Paşayev; rəy. K. Məmmədov [et al.]. — Bakı, 2012. — 432 s.; 22 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ef2gwpf7MO9KjA0UOdFvh3QBHUUWwxG6cv-dyJrE7EUtiw?e=ZDw5Ue>.
14 +2
(+16,7%)
4
Həmzəyev, O.H. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. [mətn]: dərs vəsaiti / O. H Həmzəyev, Q. Ə Orucov; elmi. red. V. M. Musayev, rəy. Y. C Salmanov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. — Bakı: ADPU, 2007. — 182 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERzqC0w-kgZPgdL5tjXPSnUBDO3Y2Qh0bt0O2IYmJNXzPg?e=fEu2Sv>. — непосредственный. Текст
14 +0
5
MƏTNLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNİN NƏZƏRİ METODİK ƏSASLARI — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZPfXGEYAixMk55DP84xEz8B4quTg3wf0z1mok37pt3rhw?e=i7K9Et>.
12 +0
6
M.İ. Murquzov C.İ.Hüseynov T.A.Cəfərov Atom və nüvə fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERQE0Q8_z95HljSI5HQUQPkBGKKD3_LSm42m2T-PBJ01Ww?e=tOi9Wl>.
12 +6
(+100%)
7
R.Y. Şükürov, T.B.Əsədov Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZcNxD_n4PlMgO-YLE50X7YB2oHzsRWgUzt7s0L_AEPpSA?e=0ZLkRY>.
11 -5
(-31%)
8
Hüseynova, Nailə. İnklüzv təhsil [mətn]: dərs vəsaiti / N.T Hüseynova. — Bakı: ADPU, 2014. — 181 s.; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQT1OAax_U5BuLwY8rMrEdcBzq02E57TjKxEFmqfslexcA?e=fRx5GT>.
11 +3
(+38%)
9
Təhsildə qiymətləndirmə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EV7CXKLR_d5Cn9DOg6D4h9IBItedCiEpnQ27HdDUAdhUHw?e=LI9v3W>.
11 +8
(+267%)
10
Nadir kitablar siyahısı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZx0_XChqZRPoUZUsaY5b1YBlGXvx9DbPG8rZoHzKtVA3Q?e=rIiQes>.
10 -3
(-23%)
11
İlyas Əfəndiyev Piyeslərindən seçmələr — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ER-czNVVLyFMm3OIKZq5rkcBmjRGi1TZnySaFhSprcuEZQ?e=Hq9OLt>.
10 +5
(+100%)
12
Firədin Nadir oğlu İbrahimov Rüfət Lətif oğlu Hüseynzadə Pedaqogika-1-cild — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbGFFYguSuhPq74596fn7BkB_cAfffuO_1zVUf5Mu4anRA?e=8KWYzn>.
10 +4
(+67%)
13
G.Ə.Qurbanova Ümumi kimya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETQT-321k8dDvfW95uwdojUBmRN8k3-pVpVJzAKa8skLnw?e=xnA05d>.
10 +2
(+25%)
14
Analtik kimyanın əsasları II — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUq288OknbRDp2gNQZ9w9eoBhoh2PEbEMYX_AmNYoeiGkQ?e=n3EaID>.
10 +4
(+67%)
15
S.S.Rzayeva Atom fizikasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUzCvMLsssNEuNSjTk0A2bABYMid1vyFqb8fTutzalc24g?e=GIk5Ts>.
10 +5
(+100%)
16
Salmanov, Y.C. Riyazi fizika tənlikləri [mətn] / Y. C. Salmanov. — Bakı, 2005. — 195 s. 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfDCWXjSOylEvYGHI2kxGGQBckEofDBM0irPJYD47H9Sig?e=Q6Z6gH>.
10 -5
(-33%)
17
Baxşəliyev, Yasəf Rəsul oğ. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursu. [mətn]. — Bakı: Nurlan, 2008. — 560 s.; 30 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ES8d6wFZz_xArlN2-Wnb9V0BLwh1MHKZuXBJbctYQFMeXA?e=034gtI>. — непосредственный. Текст
10 -2
(-16,7%)
18
STEM — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfcCg5rHindBqRYs8ctsxeEBskNpzmORZ6fAj2A8a2hQoQ?e=8ohcY2>.
9 +2
(+29%)
19
Zaur Hümbətov Bitki morfologiyası və anatomiyası üzrə mühazirələr mətni — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUg6INjhIrlLqfTDiQ9reBwBmf7hX9PAR3Pz7Cr5o3ujgg?e=NzhJra>.
9 +4
(+80%)
20
Buludxan Xəlilov Müasir azərbaycan dilinin leksikologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZQEMskkA3pJueasTlSONu4BkJExX33XmkcQH6Lj6uB6UQ?e=TL0P4L>.
9 +4
(+80%)
21
Sadiqov O.M. Musayev Z.S. Elektronika ingilis rus və azərbaycan — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERFfYupBzadJpxmfdyVUjm8BFCE2mjXsNSYp7RKIjrJ0fQ?e=ZBqeem>.
9 +3
(+50%)
22
Zahid Xəlil Füzuli Əsgərli Uşaq ədəbiyyatı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETeW9I-hepNBn5NY2cND3kUB5a_qbBhT1VByS0063xGUcw?e=aExSnf>.
9 -5
(-36%)
23
Vilayət Əliyev Zəngəzurda qalan izimiz — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETtEsXzi_T9PthRXEw0WDtwBBG0v8HR1a5zyrODgEXPwcQ?e=dHdwID>.
9 +1
(+12,5%)
24
Nizami Mikayıl oğlu Mehdiyev Fizika-kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXBaDwivmcdMsq7ntlLFNFsBvWPD9QF5Rm9x0KbfppSgWA?e=RadbaQ>.
9 +1
(+12,5%)
25
Qəhrəmanov Polad Fərrux İnterqral tənliklərin təqribi həll usulları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EY7t72SmIIVKmdUJnr1DxroBB8znREQtvgSdO9BQftY3JA?e=ETIiWg>.
9 -1
(-10,0%)
26
Kərimov, Y.Ş. Pedaqoji tədqiqat metodları [mətn]: dərs vəsaiti / Y. Ş. Kərimov; red. Ə. X. Paşayev; məsləh.: Ə. Ə. Ağayev, A. N. Abbasov. — Bakı, 2009. — 280 s.; 21sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZg8ev6DbjpDgMEoA2LenP8BbxiADd4O07R2rA9isppC5A?e=V1ICcE>.
9 -1
(-10,0%)
27
Nabat Cəfərova İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası Ih. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZzVlPQd-fhAowd_EPFutDcB7ljRzN6zi13Yy0cjSOnSmw?e=VuVwij>.
9 -6
(-40%)
28
Məmmədov, Əlif. Kombinatorikanın,ehtimal nəzəriyyəsinin və riyazi statistikanın əsasları [mətn]: dərs vəsaiti / Ə. M. Məmmədov, O. Rzayev; ред. T. İ. Nəsirova; рец.: Ə. Axundov, M. Yusifov. — Bakl: ADPU, 2011. — 533 s.: cədv.; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUr9jLBTjHdOsrNbcVysw1oBJKP2hFLLD1Btls_wA6DXhw?e=JLCERy>. — непосредственный. Текст
9 +0
29
Ocaqov, Həbib Osman oğlu. Fövqəladə hallarda həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi mülki müdafiə (mühafizə) [mətn]: ali məktəblər üçün dərslik. — ikinci nəşr. — Bakı: Çaşıoğlu, 2010. — 400 s.: şəkil, cədvəl; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUne6caxV9lEgDy7Jn5rStsB3HJ50w6rOte2mq_TpBCcaQ?e=xEzDgk>. — непосредственный. Текст
9 +2
(+29%)
30
Abdullayev, Saleh İslam oğ. Materiallar müqaviməti [mətn]: dərs vəsaiti / S. İ Abdullayev.
I hissə. — Bakı: ADPU, 2011. — 482 S; 20 sm — <URL:
https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXOmx5ydy8JNkcHkN4yG-0sBaA6ofUwlQunbrASjYCXj3Q?e=el1fpL>.
9 +0
31
Adıgözəlov, A.S. Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikası [mətn]: (Ümumi metodika) Pedaqoji universitet tələbələri üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov; red. Xudaverdiyev; rəy.: H. Aslanov, İ. F. Əliyev. — Bakı, 2012. — 250 s. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ea6bG9RWMF1PhQeNw8Q6SPEB_wCS-Anu0kNHD6PXXeRk-Q?e=vzlhyt>.
9 -1
(-10,0%)
32
Qasımzadə Feyzulla XIX əsr Azərbaycan ədəbiyyatı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUqeEcjS-utMtaHLr5H1SbEBGVE6uIdClKb-smSbEf1WCA?e=YIJd5J>.
9 -1
(-10,0%)
33
Subu, Surxay Rafiq oğ. Oyanan yuxular / S. R. Subu. — Bakı: Elm və təhsil, 2020. — 200 s.; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQeFdwtUdtNMhWK5VS60SjIBbkxm36AgB0_RO3MAYJEVMQ?e=IDqhlt>. — непосредственный. Текст
9 +0
34
Rüfət Hüseynzadə və başqaları. Pedaqogika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYkXN9MkF_hIq_S8wdTK-sUBdzjU9b9vnN-oCK9jZWRoOA?e=wiryiH>.
9 +6
(+200%)
35
O.H.Həmzəyev,F.B.Hüseynov,S.F.Rzayev Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXmkfnpv_bdKj8UcyrnNAOkB_Hzub535xr-YWPS0BlmMmg?e=rcSws3>.
8 +2
(+33%)
36
Ocaqov H.O. Həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi Mülki müdafiə (mühafizə) — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EW9YACeY0wlEpPRAKXqCF5kBCpWRwaGiQzLxhDiGXxQUjA?e=1HfdEj>.
8 +2
(+33%)
37
M.İ.Murquzov,V.İ.Nəsirov,C.İ.Hüseynov. Ümumi fizika kursundan laboratoriya praktikumu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EReX0ecmWhxNv9_WLsJN5aQBBSbsWhQ0g55qY8_VzuQeVQ?e=3BCjJT>.
8 +3
(+60%)
38
M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EefAfaxFhRdOjfNsWHPIAKgBMqTxQF9Icp7YDmvljuolug?e=eo1K4W>.
8 +2
(+33%)
39
İsa Muğanna Seçilmiş əsərləri IIc. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERzQBpSQETBHjeYnSUSWQQUB0hce_imPodTmW6fjjpzk6w?e=4g1rPr>.
8 +2
(+33%)
40
B.Z.Əliyev Ümumi fizika kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQtlNdCFo3ZJuZyJD35UbIgBa4sITsyTMZq_vssLdj1wOA?e=aZrvHW>.
8 -1
(-11,1%)
41
Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti A-Z — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVXcEeo1lNFChA5plI2CLcYBskwIaOKx6HMUT9PevTcUjw?e=YFlf6q>.
8 +0
42
Зохра Аскерова. Одиссея Корабля дураков — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETddpPIRmVRGveS4eNmXXD0BTLJ9UA79LyS5xu7HwXRpBA?e=P718BZ>.
8 +1
(+14,3%)
43
Cəbrayılov, Malik Saday oğ. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı [mətn]: dərs vəsaiti. — Bakı: ADPU, 2016. — 376 s.; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbPs76whQoRBgT27KyorZeMBWdrL_aIoPs-lB5eut8YpQw?e=ceeAE6>. — непосредственный. Текст
8 -2
(-20%)
44
Sadıqova, T. Məktəbəqədər təhsil muəssisələrində nitq inkişafı məşğələləri.: Boyuk və məktəbəhazırlıq qrupları. Metodik vəsait. / T. Sadıqova. — Bakı, 2012. — 203 s. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfdjcnrydShLnqWNHJYvFuIBiincVEj1SSI_gWfsrmVmDg?e=QSS8y1>.
8 +3
(+60%)
45
Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUs49tT263RAqhA2NcBh2hEBJ3Q-nazd5WI9zB0CgXJC9Q?e=Sp2jVu>.
8 +2
(+33%)
46
Sadıxov, Zahirəli Qafar o. Riyazi məntiq [mətn]: dərs vəsaiti / Z. Q. Sadıxov, V. M. Cabbarzadə, A. R. Bunyatov. — Bakı: ADPU, 2015. — 184 s — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVsaIzpn0JdGmDs6QyyY1qIBS7cnBrtW1l8_hXMjlcUEGg?e=uc2eTh>.
8 +1
(+14,3%)
47
Muasir_Azerbaycan_dili_fonetika_yazi_elifba_qrafika_orfoqrafiya_orfoepiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfbB0o0uzRdNnyzBD8rQvLEBYLD74eo3SxYCZ9oPryQkvw?e=rRsN1c>.
8 +1
(+14,3%)
48
Salidə Sərifova Klassiklər ve müasirlər söz müstəvisində — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQ8wy_6MSYRKtPiqANyIf6kBkWNlC_drwjgVzGAF7QrgwA?e=BCRBh6>.
8 +1
(+14,3%)
49
Azərbaycan dilinin dialektoloji lüğəti A-Z — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERPkEYgmy0ZLn2Im5bVGQ80BqXoBo3nviC8QjKB6bmz8PA?e=KLxVvb>.
8 +1
(+14,3%)
50
Ağayev Bəhlul Zoocoğrafiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERdq89g5IR1El9JDUctT7M4BFtxxcjtof2-QUPY__15E3A?e=ebagjo>.
8 -1
(-11,1%)
51
Ə.R.Bayramov N.T.Vəliyev T.B.Abbasov Tətbiqi mexanika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ES-1I0s0BxlIhyXyhvAKTS4BmyWA9NDMe_TiqKqzBkjHAw?e=NQDmI3>.
8 +2
(+33%)
52
Əzizxan Tanrıverdi Azərbaycan dilinin tarixi qrammatikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESExcnMuarlJl6FID4e1kFIBd35Ecei9Eawu76j4tXOU9g?e=XdgTYM>.
8 +2
(+33%)
53
Öğretim texnolojileri ve materyal geliştirme — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESOsXAO5WotIlZANDCDyzNgBvxT8rH6_oSncO0XQ2Dc63A?e=4RLCgI>.
8 +0
54
Müasir Azərbaycan dili Ih. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESrRAEkIrANFgBQRj6zvdAUBbHljo9monNhWPi1UHrjPSg?e=yYEhrP>.
8 +0
55
Ə.B. Əliyev Ş.S.Əhməd T.G. Zeynalova Analitik kimyadan laboratoriya işləri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUTI9oubUiFDs2l639rEc2kBdPtle4Fh2ioGSbCNR4nQYQ?e=unawqn>.
8 +1
(+14,3%)
56
Buludxan Xəlilov Müasir azərbaycan dilinin morfologiyası-Ih. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVNPLw2pkiVPsDLHGsVqKdgBNfSlgfH9JHMVk6Ww6Hl2aA?e=PwwaU7>.
8 +2
(+33%)
57
M.M.Zərbəliyev yarimkeciriciler fizikasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXABg9r4ZdFAlCAmgdOKWLUBAX2zQpXP5IwAM6zqcfauXA?e=JxlBLs>.
8 +1
(+14,3%)
58
O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ2i3j9DFZxDldNKgq60gMMBVbPfUfDtV6VWoFaiYjA3IQ?e=Tii77W>.
8 +1
(+14,3%)
59
A.Bayramov Z.Məhərrəmov M.İsgəndərzadə Azərbaycan dili və nitq mədəniyyəti — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZaAje895FdFofwBUaX0VPMB73S2XESCauWMAhjKG2ezeA?e=iPMBmN>.
8 +0
60
T.M.Pənahov V.İ.Əhmədov Ümumi fizika kursu fizika-1 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ea0SEeK39zBJvFaJ2MnOp0oBwXSJ7SKuYTw5vJOscGpHwA?e=bXtopn>.
8 +2
(+33%)
61
fəlsəfə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbRlxjKX3KxCspY_pqf9XLsB9Brc0A_jhIiy5OHeLFNg3g?e=gcQ4mE>.
8 +2
(+33%)
62
A.M. Məhərrəmov, M.Ə. Allahverdiyev Üzvi kimya sual və cavablarda — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfNp1YtDgFVNpJq4f6HPfp8BzmKYhCpxXDnNtVJrd18GvQ?e=7QM1rq>.
8 -1
(-11,1%)
63
Əhmədov, Qoşqar. Adi diferensial tənliklər [mətn]: dərslik. — Bakı, 2015. — 592 s. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaGxttib4wJBvLKuTY8mfWgB0DuiOZbdAnYYRO5kD_Qheg?e=b5NQlg>.
8 +1
(+14,3%)
64
Paşayev, Xanəli. Analitik həndəsədən mühazirələr [mətn]: dərs vəsaiti. — Bakı: Çaşıoğlu, 2002. — 360 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESPnf6ORzSBJjkhnqvzZcUABg8Ndyg-x8y-4tXvp5g_mLA?e=ml24js>.
8 -1
(-11,1%)
65
Kərimov, Y.Ş. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafının metodikası [mətn]: dərs vəsaiti / Y. Ş. Kərimov; rəy. L. C. Əmrahlı, red. E. Kərimova. — Bakı: RS Poliqraf MMC, 2009. — 319 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQYM0guqMV9HsUMoyPDuVZMB9_moSRwqu1Pil68ERhV6-Q?e=ynq9Uj>. — непосредственный. Текст
8 -2
(-20%)
66
Səmədov S.S. Məmmədova P.Ə. Geomorfologiya və dördüncü dövür çöküntülərinin geologiyasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETzbADsgj8dDiOI-oCpIMFoBzddeiD0z8OKooFWCJ3llDA?e=242LNc>.
8 +0
67
E.S. Cəfərov Radiobiologiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EU37l5uzHNhKlaFxTcghTxQBCzNSlFhgzVJ6ZmCqJUIN9w?e=Yee0RN>.
8 -2
(-20%)
68
Elementar həndəsə [mətn]: pedaqoji Universitet tələbələri və magistrantları üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov [et al.]; rəy. S. M. Şirinov; , rəy.: A. Q. Cəfərov, S. S. Haxıyev. — Bakı: ADPU, 2018. — 285 s.; 20 sm. — ADPU Elmi-Metodik Şurasının 27.10.2017-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən dərs vəsaiti kimi çap olunur. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXDAIhhK6XdPmcTUxPnYh60BgNOgSni2DraIEZ1h-0iDhQ?e=ntYmV9>.
8 +1
(+14,3%)
69
Abdullayev, Şəmsəddin Sabhət o. Cəbrdən çalışmalar: (Dərs vəsaiti) / Ş. S. Abdullayev; Ş. S. Abdullayev.
Ihissə. — Bakı: ADPU, 2018. — 376 s.; 20 sm — <URL:
https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYVcYIF8KQZEi1Zjvhmaq_wBtzAeDNBu_FNiOZN2_KsCcw?e=uwGrpi>.
8 -3
(-27%)
70
Mehrabov, Abdulla. Müasir təhsilin konseptual problemləri [mətn] / A. Mehrabov; elmi. red. Ə. Abbasov; rəy.: A. Abbasov, R. Əliyev. — Bakı: Mütərcim, 2010. — 516 s.; 22 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcYiWq1Phf5KlK2R2SvYeMoBLRb4wT4FVt2_gHKJPIeMWQ?e=oTMejW>. — непосредственный. Текст
8 -5
(-38%)
71
Sinif Yönetimi Ayşə Öttekin — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaecP2Kx2bNApk6iQoxgZp8BZ9WE3wWkS0av0fZVuaKzvA?e=AWyCUe>.
8 -1
(-11,1%)
72
Psixi sağlamlıq. Lamiyə Qurbanova — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWhSXudlXD9Hlcpenve5xg0B2PFtwweWX6AkXqEUf01gag?e=KFtxB7>.
8 +1
(+14,3%)
73
Campbell-Biologiya. Tərcüməçi- Zeyniyev Alışbəyli — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUkaEdkN5bpPscWtlS9SUKkBTENxMKjVlMpLSyyh7R7lYw?e=c6t9MO>.
8 -1
(-11,1%)
74
Ailenin psixoloji problemleri ve helli yolları. Lamiyə Qurbanova — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETI3KkKfjU9JhVgfMIoebOwBb1xkcHrjZ-by8PyUhS1SlQ?e=HwDmAU>.
8 -3
(-27%)
75
Yaqub Babayev. XIII-XIV əsrlər ana dilli lirik şeirimizin inkişaf yolu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETe09LNV9_pAqWsTzXHnSZ4BKrNu6fqOHLLu7ZR6InvVBg?e=jL4CGl>.
8 +1
(+14,3%)
76
Miskin Vəli. Şeirlər, dastanlar — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcwSDlIGST1EpiZNGGY0dwIBR_wFaUU6I7wpSWZeWgVkUg?e=VlByHb>.
8 -1
(-11,1%)
77
Subu, Surxay Rafiq o. Parçalanan məmləkət və Böyük qayıdış: tarixi roman / S. R. Subu. — Bakı: Elm və Təhsil, 2021. — 176 s.; 20sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EU9woeRZs9ZIpJsufuk3ypoBJ75RC7HJy8SClIcJGMwTpw?e=RRMObU>. — непосредственный. Текст
8 +0
78
Laura Həsənova. İnsan və heyvan fiziologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXMCE-4YVpNJk88wKKIQdE4BQNdgGuNRmOLruDB0bKQTeQ?e=MdXkeF>.
8 +5
(+167%)
79
Yeganə İsmayılova. Türk halkları üzerine bilgi kitabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfZTBzUWjAFHlSOQIwOWUykBO6QCm84qNbDnFkNsC3mo4g?e=EIL6P9>.
8 +5
(+167%)
80
Məhərrəmov, Abel. Dərman maddələrinin sintezi [mətn]: dərslik / A.M Məhərrəmov, M.Ə Allahverdiyev, M.M Qurbanova; red. I.Ə Əliyev, rəy. M.N Məhərrəmov. — Bakı, 2007. — 144 s.; 20sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWyOU-bWjAhFip4YxQrU-QcBpDnEs1Mvh0PgqU1ndSYsaA?e=AnaT6M>.
7 +2
(+40%)
81
Mustafayev, S.M. Materialşünaslıq [mətn]: dərslik. — Bakı: Zaman, 2005. — 292 s.; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZWePzZb8hlGozvsJQBRPLwBXu7MwKTNigPRbwsf63Mx_w?e=WHPoT4>.
7 +1
(+16,7%)
82
Azerbaycan tarixi yeddi cildde. V cild. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcoC6kgwsbBHn1BV_bEsCgwB8qpl20kVl172OacKd48bmg?e=tTOk6x>.
7 -2
(-22%)
83
Məmmədov, Zakir. Azərbaycan fəlsəfəsi tarixi [Mətn] / Z. Məmmədov. — Bakı: Şərq-Qərb, 2006. — 328 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUjEIbC5PaJClEqTmfXmi6kBjmcENzyzn-PKaLtk6QUKHg?e=l9o0QD>.
7 +0
84
M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ed2ptZ02fEJBsUJVir73jGoB4qMRPM8_k_8XsEeQNjqFsw?e=E06xxm>.
7 -3
(-30%)
85
Əliyev, Əli Məhti o. Ali riyaziyyata aid çalışmalar [mətn]: dərs vəsaiti / Ə. Əliyev, F. Ələkbərova, Q. Cəfərova; elmi red. A. C Hacıyev, rəy. M. B Rəhimov. — S. l: "Novruz -94" Bakı, 2003. — 370 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EU-rMF-_N55LnncGsr0I6z8Bzr62npJ2fZvh0PPcuxxJcQ?e=NyWQgX>. — непосредственный. Текст
7 -2
(-22%)
86
Sadıxov, Zahirəli Qafar o. Həndəsi qurmalardan və proyektiv həndəsədən muhazirələr [mətn]: dərs vəsaiti / Z. Q. Sadıxov, G. A. Xudaverdiyeva. — Bakı: ADPU, 2010. — 270 s. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EV1p0kFJjB1Psq4UiVhNWXQBlwSej9eON786r_k1HrF12A?e=dw0Hil>.
7 -2
(-22%)
87
Məmmədova, Ayşə. Uşaq bağçasında beşyaşlıların məktəbə hazırlanması [mətn]: dərs vəsaiti / A. M. Məmmədova; red. Y. Ş. Kərimov; rəy.: R. Ə. Əsgərova, L. K. Cəfərova. — Bakı, 2007. — 159 s.; 21sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZCtTgGMTNZJh0VG438et9EBIcC7ZuCA80vXTTOvGNXfFg?e=3Nxmee>.
7 -1
(-12,5%)
88
K.Kərimov. Ali riyaziyyat — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXDPVsnG75dBpsAZsplzL5gBg66AUmH-86cPmS31pP_6_w?e=cu3J4c>.
7 +2
(+40%)
89
Qarayev, Məmməd Abbas oğ. İnsan və heyvan fiziologiyası fənnində mühazirələrin fəal təlim metodları ilə təşkili və bilik səviyyələri test üsulu ilə qiymətləndirilməsi. [mətn]: II hissə. dərs vəsaiti. / Məmməd Qarayev.
II hissə. — Bakı: Təhsil, 2008. — 202 s — <URL:
https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETbub0QUw45LkpyTWFEkkpcB8RAoqBpImE4NDdcaRiaYoA?e=NT31C3>.
7 -1
(-12,5%)
90
V.İ. Malıxin İqtisadiyyatda riyaziyyat — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EXMNMhpHWZ1AjLT3ijWYTnABWaKej3t0Ho_mD0ZoYnM5sw?e=J2RpNN>.
7 -1
(-12,5%)
91
T.Q.Kərimov, N.Z.Seyfullazadə Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EZcDUGraqZpJqmRSCNK6ceEBaImMuVFVTrWzul-et3a7Ag?e=nZbqRG>.
7 -4
(-36%)
92
Aydın Yunus oğlu Əliyev İnformatika və proqramlaşdırma — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQ0Ed2cOv91PhxXAkWR_Jx8BgTayRNrHscdR1UA8SHxOPw?e=hDdyM3>.
7 -1
(-12,5%)
93
Ziya Bünyadov Azərbaycan VII-IX əsrlərdə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQcCp_Twa5FFh8GVcY1tcMUB7VkKF8hMUll5hAxIXZh_6Q?e=xOEFx3>.
7 -1
(-12,5%)
94
Qətibə Mahmudova Qıpçaq qurupu Türk Dillərinin Frazeolojyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQitvydpy7tGpGDOn_kstVIBXCfSBoAjua0wtEiFhZrUTQ?e=l9nc48>.
7 +1
(+16,7%)
95
Yaqub Mahmudov Azərbaycanın avropa ölkələri ilə əlaqələri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQkOuR_DVLZBjwxw1BQVeooB-zFkuld3JmWqljzIq5dheQ?e=GhxiJc>.
7 +0
96
A.M.Məhərrəmov R.Ə.Əliyeva İ.Ə.Əliyev T.Ə.Mahmudov Kimyadan 500 məsələ — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ER0TDFIIWthChC3BvwPP98QBfESOPYcaGWIBGYPgnVUxtw?e=H9hc9j>.
7 +0
97
F.A.Əhmədov Mexanika ve molekulyar fizika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESNCI2gG7oBEn8kFMFbo9UoBF8ErzDiFhQStPqhcplxXGQ?e=oMdTKw>.
7 +0
98
T.T.Vəliyev Ə.Ə.Qocayev Azərbaycan tarixi Ih. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EScai1LzA0tEhKQ-RpHKPMoBVSkEfw3wJ12Ex-XjRzvlcA?e=G0gRuZ>.
7 -1
(-12,5%)
99
Dədəm Qorqudun kitabı tədqiqat işığında — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUMcu_xATPNDtJ6dBLAl0JQBsvjvn1CfGrm9O4ADHCWrgw?e=7jZb1O>.
7 +2
(+40%)
100
Həcər Hüseynova Bədii əsərlərin üslubi sintaksisi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUwEKpMy9sZKvsZhPSYJWLYBWtkH2nf3DC4L24Tg81tFJA?e=S9n29r>.
7 +1
(+16,7%)