Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ən populyar resurslar

Təsvir Aylıq reytinq Reytinq dinamikası
1
TÜRK XALQLARI TARİXİ XIII-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQb-m6T1OVRPuJ85v_7KKSgB1yLsWvi3WXspqQ7EopVDYQ?e=wjHuju>.
17 +13
(+325%)
2
Axundova Ülviyyə. Bioloji kimya və molekulyar biologiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbcEeeItGT5Kiwg6dOcmifMBNfLTSsy8leuzsEbwvdztuA?e=Wx9egt>.
15 +11
(+275%)
3
A.Zamanov, H.Əliyeva Sosial işin əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ-7uOHAD1NMt36btOEjKCwBbjiw39Ij3-nbvtjpII997Q?e=slKjJ3>.
15 +5
(+50%)
4
Y.R.Baxşəliyev, L.Ş.Əbdülkərimli Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EVL3mPjctqBDk5tHrUCKcl0B7XAeY_cu39bNqa6IzttxAw?e=fKbs8G>.
14 +10
(+250%)
5
Şərafət Baxışova. Məktəbəqədər təhsildə inkişafetdirici təlim — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXT55aS08MtOnoTlNEmdaJYBpVPZbqAtZ4mAB5bP4cef4w?e=4gCcrB>.
14 +8
(+133%)
6
A.N.Əlizadə, N.İ.Şıxəliyev, Ə.A.Məmmədov, A.D.Zamanov Riyaziyyat II Texniki ali məktəblər üçün dərslik — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EarNA7AusFdLk3Go0bLsW1MBOuFzZre1oR8CkyQPLb3Jgw?e=u4iZOS>.
14 +7
(+100%)
7
Ülviyyə Əfəndiyeva.Müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee2lFh4cktZDgRRH0GfbZlsBJ89-f73EA0x1_NYd4R3yMQ?e=xjntG1>.
13 +5
(+63%)
8
M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ed2ptZ02fEJBsUJVir73jGoB4qMRPM8_k_8XsEeQNjqFsw?e=E06xxm>.
12 +9
(+300%)
9
Nadir kitablar siyahısı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZx0_XChqZRPoUZUsaY5b1YBlGXvx9DbPG8rZoHzKtVA3Q?e=rIiQes>.
11 +6
(+120%)
10
Əlvan Cəfərov. Azərbaycan Respublikasının Ağdam rayonu dialektlərinin toplanması və linqvistik təhlili — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcmiVw-8NuFOg0ruNZ9X-KMBUm_EWTuPL-RFXr-KRcRGbw?e=ptt97n>.
11 +6
(+120%)
11
Niftalı Qocayev Ümumi fizika kursu II c. molekulyar fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUs49tT263RAqhA2NcBh2hEBJ3Q-nazd5WI9zB0CgXJC9Q?e=Sp2jVu>.
11 +6
(+120%)
12
Melikov Behruz ali-riyaziyyat — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ET5AQpToNCFDggvsrIv4MjQBvXyVN42rl_CDx5DLPHbcWQ?e=YBGbw4>.
11 +8
(+267%)
13
Eksperimental psixologiya. Lamiyə Qurbanova — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQ2tWPwdCwJFgdckIhw-V_oBP-aZi0wnqpmZdhEkq4TRmg?e=eXE8GY>.
11 +5
(+83%)
14
M.S.Xəlilov, A.İ.Qurbanov, N.N.Musayeva.Kitabxana informatikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERdY2XDueIdCs93YfLN1jIQBxQ5ktqNT3aT4KyY3fQgKWg?e=ckWur1>.
11 +3
(+38%)
15
E.A.Məmmədova Yeraltı sualrın dinamikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXMApVfrD7RPtOXBONESgU0BYaSmulVkYS5-tolZKWtjug?e=eIugjc>.
10 +6
(+150%)
16
Hüseynzadə, Rüfət. Ailə pedaqogikası [mətn]: dərslik. — Bakı: ADPU, 2016. — 340 s.; 20 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESbxEofkjm1CqHGA35UgGiwBil4yZ_XH4O4HaNM7HKk1HQ?e=PDLerc>.
10 +7
(+233%)
17
Anadolu ve tarih öncesi çağlar — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdWFR6El5Z5Gi_o7MSLmczMB3pwQYYr3JZYql9YLPBUKrA?e=moD1YF>.
10 +6
(+150%)
18
Mursaqulova, Raya. Məktəbəqədər pedaqogika [mətn]: dərslik / R. Mursaqulova, N. Rüstəmova; red. Ə. Paşayev; rəy. K. Məmmədov [et al.]. — Bakı, 2012. — 432 s.; 22 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ef2gwpf7MO9KjA0UOdFvh3QBHUUWwxG6cv-dyJrE7EUtiw?e=ZDw5Ue>.
10 +7
(+233%)
19
Buludxan Xəlilov Müasir azərbaycan dilinin leksikologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZQEMskkA3pJueasTlSONu4BkJExX33XmkcQH6Lj6uB6UQ?e=TL0P4L>.
10 +5
(+100%)
20
Muasir_Azerbaycan_dili_fonetika_yazi_elifba_qrafika_orfoqrafiya_orfoepiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfbB0o0uzRdNnyzBD8rQvLEBYLD74eo3SxYCZ9oPryQkvw?e=rRsN1c>.
10 +5
(+100%)
21
M.M.Zərbəliyev yarimkeciriciler fizikasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXABg9r4ZdFAlCAmgdOKWLUBAX2zQpXP5IwAM6zqcfauXA?e=JxlBLs>.
10 +4
(+67%)
22
Ağayev Yusif, Əhmədov Səbuhi İstiqlal yürüşü 1918 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZQLqre7RmFKsizx4RerKhoBv5zsA0jede6vHFN3gPUOOg?e=vYzhX2>.
10 +6
(+150%)
23
Əmirov, Mübariz. İnsan və cəmiyyət [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / M. Əmirov. — Bakı: ADPU, 2010. — 581 s.; 21 sm. — (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbGsrgpXri5Dsrw7hNGwCJUBxFZ2iu1lPsw93D2Nr2zepQ?e=YkXMpY>.
10 +3
(+43%)
24
A.İ.Qurbanov E.M.Məmmədov A.S.Hüseynova Kompüter texnikası və proqramlaşdırma — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcvkJR-O2IpPrHK9JxhWIGIB0Cx5xhK0SnEVu5e03OXy7g?e=hWSM1T>.
10 +4
(+67%)
25
R. Mirzəyev Münasibətlər konfliktlər yeniyetmələr — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESAy_dD_KwtFvpl9UAUzesMBEsgw8F7B5demz5RKy0lN4g?e=vUUeMK>.
10 +6
(+150%)
26
Şərafət Baxışova. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZoWhq1kPSlOl9PJdu5LwnQBT0unVy8dMGMX0flLfrrWlA?e=vxt1zy>.
10 +5
(+100%)
27
Nuralı Çələbiyev, Ülviyyə Əfəndiyeva. Ailə və gender psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfooQlzmE_pAiVJwiq9rFD0BY8fHP0uc-cSx8SWt7m5N8g?e=QjfJr5>.
10 +7
(+233%)
28
Yaqub Babayev. XIII-XIV əsrlər ana dilli lirik şeirimizin inkişaf yolu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETe09LNV9_pAqWsTzXHnSZ4BKrNu6fqOHLLu7ZR6InvVBg?e=jL4CGl>.
10 +3
(+43%)
29
Miskin Vəli. Şeirlər, dastanlar — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcwSDlIGST1EpiZNGGY0dwIBR_wFaUU6I7wpSWZeWgVkUg?e=VlByHb>.
10 +0
30
Yaqub Babayev. General -leytenant Ədalət Paşayev — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVx8ray6HwJImClvMDLOC40BRmvbvw0ei2TRNzxJzhu04w?e=wzuj4t>.
10 +0
31
Yaqub Babayev. Təriqət ədəbiyyatı-Sufizm,hürufizm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESnCcsyj-sNEh1t33uSFa8oBG1dl8lXUsK4B-C4BiY-14Q?e=Wetd16>.
10 +1
(+11,1%)
32
Yaqub Babayev. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər) — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee625oV7-m1CmM-IthXsPPIB5ErOVEFL28it1m6XhSx8Vg?e=E4r5ab>.
10 +1
(+11,1%)
33
M.S.Cəbrayılov,B.Ə.Əliyev. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın diferensial hesabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EefAfaxFhRdOjfNsWHPIAKgBMqTxQF9Icp7YDmvljuolug?e=eo1K4W>.
9 +6
(+200%)
34
B.Z.Əliyev Ümumi fizika kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQtlNdCFo3ZJuZyJD35UbIgBa4sITsyTMZq_vssLdj1wOA?e=aZrvHW>.
9 +4
(+80%)
35
Azərbaycan dilinin omonimlər lüğəti A-Z — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVXcEeo1lNFChA5plI2CLcYBskwIaOKx6HMUT9PevTcUjw?e=YFlf6q>.
9 +6
(+200%)
36
MƏTNLİ MƏSƏLƏLƏRİN HƏLLİNİN NƏZƏRİ METODİK ƏSASLARI — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZPfXGEYAixMk55DP84xEz8B4quTg3wf0z1mok37pt3rhw?e=i7K9Et>.
9 +5
(+125%)
37
Зохра Аскерова. Одиссея Корабля дураков — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETddpPIRmVRGveS4eNmXXD0BTLJ9UA79LyS5xu7HwXRpBA?e=P718BZ>.
9 +6
(+200%)
38
Azerbaycan tarixi yeddi cildde. V cild. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcoC6kgwsbBHn1BV_bEsCgwB8qpl20kVl172OacKd48bmg?e=tTOk6x>.
9 +3
(+50%)
39
Зохра Аскерова. Здесь ангел пролетел... — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ES8lb8QN6wRKk18qaZVQ-SgBkhGPna3uwIlANx79FnMz0A?e=Ouu8v2>.
9 +4
(+80%)
40
Zöhrə Əsgərova. Talelərə yazılan musiqi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVvuciUM8C9OsnknvYoYDKAB2sPeiFc9NTmbWGGq8fYOqA?e=cuSPdP>.
9 +5
(+125%)
41
Cəbrayılov, Malik Saday oğ. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı [mətn]: dərs vəsaiti. — Bakı: ADPU, 2016. — 376 s.; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbPs76whQoRBgT27KyorZeMBWdrL_aIoPs-lB5eut8YpQw?e=ceeAE6>. — непосредственный. Текст
9 +6
(+200%)
42
Tarihi,sosyo-kültürel yapısı ve siyasal yönleriyle Çeçenler — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETro3xMCdaBLqFDP3CLrqdEBPV6-bw9XMTepseGA189n0g?e=JNdaT4>.
9 +3
(+50%)
43
İmanov, Həmid. Fəlsəfənin əsasları [mətn]: dərs vəsaiti / H. İmanov. — Bakı: Turan evi, 2007. — 438 s. 22 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/>. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUVKh5v9JXVAtJIsRa0bgwAB5qEi-mfSKNHa822v5KpGow?e=aye5QM>. — непосредственный. Текст
9 +1
(+12,5%)
44
Sosiologiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Efez7EXJ7T5KrcI9GxrA5dsB6yQUHtV74sAKnuEM4VS7EA?e=84RwL2>.
9 -2
(-18,2%)
45
İnsan ilişkiləri ve iletişim — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWUH403EIsFLqfxsr8-LBVQBkUiFLzggysOxjkKJWbsPZw?e=J1cDa7>.
9 +6
(+200%)
46
А.Д.Заманов Колебания пластин из композитного материала с искривленными структурами — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdzGARJ2QYtChVxNcJLSAe8B4PX8qqtOLNf0dhL4kiFASg?e=39rmoD>.
9 -2
(-18,2%)
47
Kərimov, Elsevər. İqtisadi nəzəriyyə [mətn]: dərslik / E. Kərimov; red. H. İ. Alıyev; rəy.: A. Ş. Şəkərəliyev, C. H. Kərimov, Ə. Q. Allahverdiyev. — Bakı, 2004. — 319 s; 23 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaSNokwsyOtJjKVvdYt7MgcBqdQ5uCiliLTaooLQ9UgfVg?e=DVN4SD>.
8 +5
(+167%)
48
O.H.Həmzəyev,F.B.Hüseynov,S.F.Rzayev Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXmkfnpv_bdKj8UcyrnNAOkB_Hzub535xr-YWPS0BlmMmg?e=rcSws3>.
8 +5
(+167%)
49
Fizika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EWt42BBhthZNj7zxy6NAtKoBaHBUpHfTYbXDNPWyfy3wEw?e=gg1AC4>.
8 +4
(+100%)
50
Зохра Аскерова. Жизнь цветовая симфония — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWrUjsyPqidOnIArod3ohsoBKSZVd1N-jZi5gW8tR1Npvg?e=2LlJ1O>.
8 +4
(+100%)
51
Zöhrə Əsgərova. Tarixi yaddaş və qondarma əhvalatlar — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ea9x0JvMZKVJrPJWPSryOg0BRugLsCmswxrBDSmEwlQNPA?e=ERke8Z>.
8 +4
(+100%)
52
Osmanlı askeri teşkilatında Deli ocağı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ebwbc_ItDr9Ij3ZNZwBqNq0BeGgv2aHNYmWZy1MdSmqDsQ?e=fznH7z>.
8 +2
(+33%)
53
Miqdari analiz — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcXIW2Tv8XlDkIaWN9Bk9VgBltFiElZ8P6MS3-b3L6m4Mw?e=2pwvgJ>.
8 +3
(+60%)
54
T.Q.Kərimov, N.Z.Seyfullazadə Ehtimal nəzəriyyəsi və riyazi statistikanın əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EZcDUGraqZpJqmRSCNK6ceEBaImMuVFVTrWzul-et3a7Ag?e=nZbqRG>.
8 +5
(+167%)
55
X.Ş.Abdullayev Nüvə fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVdR2TdpQ9VKmR888q74r-IBq-aO8nKSg5Xr-n3x6K-8Ag?e=SfUTrD>.
8 +3
(+60%)
56
Analtik kimyanın əsasları I — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ0y1PYm5N1Pr9ss5VAGcpUBM6UUOLXtSN60lFfMgOejjQ?e=xS0YdJ>.
8 +3
(+60%)
57
T.M.Pənahov V.İ.Əhmədov Ümumi fizika kursu fizika-1 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ea0SEeK39zBJvFaJ2MnOp0oBwXSJ7SKuYTw5vJOscGpHwA?e=bXtopn>.
8 +3
(+60%)
58
Yaşam boyu öyrenim və öyretim — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbCXFfeMr75Lq_9RMgQdMe4BePPjqmUA_kkt9AjBFvybGQ?e=PoVja2>.
8 +3
(+60%)
59
fəlsəfə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbRlxjKX3KxCspY_pqf9XLsB9Brc0A_jhIiy5OHeLFNg3g?e=gcQ4mE>.
8 +3
(+60%)
60
Azərbaycan Tarixi Atlasi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfZ91qTobDhHsoMy7pIGGX0BAUQ_M5XWxP6kJnIjmVUVKA?e=sCu4Wn>.
8 +0
61
Baxşəliyev, Yasəf Rəsul oğ. Cəbr və ədədlər nəzəriyyəsi kursu. [mətn]. — Bakı: Nurlan, 2008. — 560 s.; 30 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ES8d6wFZz_xArlN2-Wnb9V0BLwh1MHKZuXBJbctYQFMeXA?e=034gtI>. — непосредственный. Текст
8 +4
(+100%)
62
Eğitimdə Ahlak və etik — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESI7EsszrN1LoCqhBp9nzqkBcIPe2Y5J71p6GCtzBqUz8A?e=D7JRfz>.
8 +3
(+60%)
63
Ülviyyə Əfəndiyeva. Əsrin gender konsepsiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXgdJlj3_OxFsnfyO58KhgEBSkl4jYY0O9OMDvEik-E1pQ?e=hQQ9li>.
8 +5
(+167%)
64
STEM — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfcCg5rHindBqRYs8ctsxeEBskNpzmORZ6fAj2A8a2hQoQ?e=8ohcY2>.
7 +5
(+250%)
65
Firədin Nadir oğlu İbrahimov Rüfət Lətif oğlu Hüseynzadə Pedaqogika-1-cild — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbGFFYguSuhPq74596fn7BkB_cAfffuO_1zVUf5Mu4anRA?e=8KWYzn>.
7 +5
(+250%)
66
Məmmədova, Ayşə. Uşaq bağçasında beşyaşlıların məktəbə hazırlanması [mətn]: dərs vəsaiti / A. M. Məmmədova; red. Y. Ş. Kərimov; rəy.: R. Ə. Əsgərova, L. K. Cəfərova. — Bakı, 2007. — 159 s.; 21sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZCtTgGMTNZJh0VG438et9EBIcC7ZuCA80vXTTOvGNXfFg?e=3Nxmee>.
7 +4
(+133%)
67
Sadıxov, Zahirəli Qafar o. Riyazi məntiq [mətn]: dərs vəsaiti / Z. Q. Sadıxov, V. M. Cabbarzadə, A. R. Bunyatov. — Bakı: ADPU, 2015. — 184 s — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVsaIzpn0JdGmDs6QyyY1qIBS7cnBrtW1l8_hXMjlcUEGg?e=uc2eTh>.
7 +4
(+133%)
68
V.İ. Malıxin İqtisadiyyatda riyaziyyat — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EXMNMhpHWZ1AjLT3ijWYTnABWaKej3t0Ho_mD0ZoYnM5sw?e=J2RpNN>.
7 +4
(+133%)
69
Yaqub Mahmudov Azərbaycanın avropa ölkələri ilə əlaqələri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQkOuR_DVLZBjwxw1BQVeooB-zFkuld3JmWqljzIq5dheQ?e=GhxiJc>.
7 +3
(+75%)
70
A.M.Məhərrəmov R.Ə.Əliyeva İ.Ə.Əliyev T.Ə.Mahmudov Kimyadan 500 məsələ — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ER0TDFIIWthChC3BvwPP98QBfESOPYcaGWIBGYPgnVUxtw?e=H9hc9j>.
7 +4
(+133%)
71
Ağayev Bəhlul Zoocoğrafiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERdq89g5IR1El9JDUctT7M4BFtxxcjtof2-QUPY__15E3A?e=ebagjo>.
7 +4
(+133%)
72
F.A.Əhmədov Mexanika ve molekulyar fizika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESNCI2gG7oBEn8kFMFbo9UoBF8ErzDiFhQStPqhcplxXGQ?e=oMdTKw>.
7 +4
(+133%)
73
T.T.Vəliyev Ə.Ə.Qocayev Azərbaycan tarixi Ih. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EScai1LzA0tEhKQ-RpHKPMoBVSkEfw3wJ12Ex-XjRzvlcA?e=G0gRuZ>.
7 +2
(+40%)
74
G.Ə.Qurbanova Ümumi kimya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETQT-321k8dDvfW95uwdojUBmRN8k3-pVpVJzAKa8skLnw?e=xnA05d>.
7 +2
(+40%)
75
Vilayət Əliyev Zəngəzurda qalan izimiz — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETtEsXzi_T9PthRXEw0WDtwBBG0v8HR1a5zyrODgEXPwcQ?e=dHdwID>.
7 +1
(+16,7%)
76
Ə.B. Əliyev Ş.S.Əhməd T.G. Zeynalova Analitik kimyadan laboratoriya işləri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUTI9oubUiFDs2l639rEc2kBdPtle4Fh2ioGSbCNR4nQYQ?e=unawqn>.
7 +4
(+133%)
77
Analtik kimyanın əsasları II — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUq288OknbRDp2gNQZ9w9eoBhoh2PEbEMYX_AmNYoeiGkQ?e=n3EaID>.
7 +4
(+133%)
78
Nurəddin Kazımov Məktəb pedaqogikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWX5oXKUOsBNhw6STN8_os0BQu_XUni6lcOYCkWEZuwRhw?e=exAso1>.
7 +2
(+40%)
79
Gelişim və öyrenim psixolojisi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EX8In30UyNdPgADqOQclC9MBikTdt5HfhhTi6idNCdERfQ?e=EiHGIo>.
7 +2
(+40%)
80
Mirnamik Bəşirov Ümumi fizika kursu üzrə laboratoriya işləri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EY33BJ5aYKhNvbEFJs1LYQUBD5CBDEhfGFYgdrW1O9DaDQ?e=JlvYse>.
7 +2
(+40%)
81
Faik Sultanmuradoğlu Kvant mexanikası kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYkfnNOSXB9PgQLkv2dTzuYBKvD3ieH_gOdeuaBTCeKjMQ?e=MRym4n>.
7 +2
(+40%)
82
O.H.Əkbərov A.Ə.Əzizov E.O.Əkbərov Yüksəkmolekullu birləşmələr kimyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ2i3j9DFZxDldNKgq60gMMBVbPfUfDtV6VWoFaiYjA3IQ?e=Tii77W>.
7 +4
(+133%)
83
Öğrenme Teorileri . Eğitimsel bir bakışla — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZsoRir-0z5HhruD68-U_h4BrJVQpOQqf9-l8JQkrF2umA?e=4rYPA1>.
7 +2
(+40%)
84
S.E.Məmmədov, T.O.Qəhrəmanov, S.E.Mirzəliyeva, N.T.Şəmilov Kolloid kimya praktikum — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaG-pM5S3dxJgL-bURPI3AQBAXTHL4XL9P6kikmzP24MCA?e=DaOiHO>.
7 +4
(+133%)
85
Sınıf Yönetimi . Necati cemaloğlu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EamaCeuBTu5HojEzuji3Hi4BAbrt5AZ-1koIBYu0b3zjnQ?e=uwvmSS>.
7 +2
(+40%)
86
Əfəndiyev Oqtay Azərbaycan səfəvilər dövləti — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eb6LBcgL5l1Pn4BECAbgRFgB7ZmA0fZhg9BG_yOC516Y2g?e=mkePqt>.
7 +1
(+16,7%)
87
Orucov, Z.N. Texnologiya.(əmək hazırlığı) [mətn]: İbtidai sinif müəllimləri üçün dərs vəsaiti / Z. N. Orucov, Y. T. Rzayeva; red. S. M. Quliyav; rəy.: H. Həşimov, Ş. Ağayev, P. A. Əliyeva; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. — Bakı, 2006. — 253 s.; 21 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbJBFbGRMFtAsUg6xaIbZQAB4wtwnCwgXwdvLputwFc3ew?e=zPSOu8>.
7 +1
(+16,7%)
88
İ.H.Cəfərov Elementar zərrəciklər fizikasının əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdMi58c4y3tDmj_ADqMiOpkBWB7FnbqGK8kGYzv68DZXAg?e=bub6bQ>.
7 +0
89
Rasim Əfəndi Azərbaycan incəsənəti — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdUqccdDidRBtC8kf2YSZuoBQH7Z5wtTQAb7_WQmrGAnrA?e=LlOIHZ>.
7 +1
(+16,7%)
90
E.H.Rəhimova Elektrotexnikanın əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eddqd2kux3hGt6ko6KVbGz4BLvcmoQAKLBOgGg9x9Q9ZmA?e=nIvBth>.
7 +1
(+16,7%)
91
Məmmədov, Əlif. Elementar riyaziyyata aid məsələ və misallar (həlli ilə) [mətn]: Metodik vəsait. — Bakı: ADPU, 2015. — 979 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaXtKvqoFdpDofy2Iag7EEMBJ7rBrDkrAYN2qotpumGh5w?e=u2Xu5c>. — непосредственный. Текст
7 +3
(+75%)
92
Əhmədov, Qoşqar. Adi diferensial tənliklər [mətn]: dərslik. — Bakı, 2015. — 592 s. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaGxttib4wJBvLKuTY8mfWgB0DuiOZbdAnYYRO5kD_Qheg?e=b5NQlg>.
7 +1
(+16,7%)
93
Məmmədov, Əlif. Kombinatorikanın,ehtimal nəzəriyyəsinin və riyazi statistikanın əsasları [mətn]: dərs vəsaiti / Ə. M. Məmmədov, O. Rzayev; ред. T. İ. Nəsirova; рец.: Ə. Axundov, M. Yusifov. — Bakl: ADPU, 2011. — 533 s.: cədv.; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUr9jLBTjHdOsrNbcVysw1oBJKP2hFLLD1Btls_wA6DXhw?e=JLCERy>. — непосредственный. Текст
7 +4
(+133%)
94
Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları: III-hissədə / Z. F. Kazımov
Bakı: ADPU, 2016. — 240 s.; 20sm — <URL:
https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EeXvj714ixFCoo9FoPtBR7wBU6UcNPxoYObOzw4rPwOi6Q?e=s40Vgt>.
7 +5
(+250%)
95
Quliyev, Asəf. Qeyri - üzvi kimyanın nəzəri əsasları [mətn]: ali məktəblər üçün dərslik / A. Quliyev. — Bakı: Nurlan, 2003. — 386 s.; 22 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EURUE5QGZsJJqAkeFOkmEAMBKLf_Funw6RddioTRJV6WWQ?e=AENbfg>.
7 +2
(+40%)
96
F.A.Əhmədov Ümumi fizika mexanika molekulyar fizikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdbWE-erjPNMjSZ3ejlejoMB_CEM94Mc16j-DdKhwBcdzQ?e=Z8Oldu>.
7 +2
(+40%)
97
Hüseynov, Zəfər. Hesablama üsulları və praktikumu.: Dərs vəsaiti. / Z. Hüseynov; red. H. I. Aslanov; rəy. M. S. Cəbrayılov. — Bakı: Adiloğlu., 2003. — 456 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EReWKZIo_4hOkCOrL6lBET0Bwg2EBQ1HVKoPwJQQINpVDQ?e=VJ6QPy>.
7 +3
(+75%)
98
Abdullayev, Şəmsəddin Sabhət o. Cəbrdən çalışmalar: (Dərs vəsaiti) / Ş. S. Abdullayev; Ş. S. Abdullayev.
Ihissə. — Bakı: ADPU, 2018. — 376 s.; 20 sm — <URL:
https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYVcYIF8KQZEi1Zjvhmaq_wBtzAeDNBu_FNiOZN2_KsCcw?e=uwGrpi>.
7 +4
(+133%)
99
Adıgözəlov, A.S. Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikası [mətn]: (Ümumi metodika) Pedaqoji universitet tələbələri üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov; red. Xudaverdiyev; rəy.: H. Aslanov, İ. F. Əliyev. — Bakı, 2012. — 250 s. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ea6bG9RWMF1PhQeNw8Q6SPEB_wCS-Anu0kNHD6PXXeRk-Q?e=vzlhyt>.
7 +5
(+250%)
100
Qarayev, Məmməd Abbas oğ. Uşağın anatomiyası və fiziologiyası. [mətn]: Dərslik. — Bakı: Politex, 2015. — 400 s: şəkil; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdwQX6MfdBpOtSIMI60XUHsBV-I4Rk0VbMlfz6-cNZD60w?e=9asRax>.
7 +3
(+75%)