Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

V.İ. Malıxin İqtisadiyyatda riyaziyyat — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/asmat_rasulova_adpu_edu_az/EXMNMhpHWZ1AjLT3ijWYTnABWaKej3t0Ho_mD0ZoYnM5sw?e=J2RpNN>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 30.03.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 84
Son 30 günə: 7
Ətraflı statistika