Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Ələddin Qədirov. Yaş psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdS4cmmDuEBLgcI_ATLdcm0BkBLTqYtJ08X0KQynmFJlcg?e=WkJk3y>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 28.03.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 118
Son 30 günə: 19
Ətraflı statistika