Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Mursaqulova, Raya. Məktəbəqədər pedaqogika [mətn]: dərslik / R. Mursaqulova, N. Rüstəmova; red. Ə. Paşayev; rəy. K. Məmmədov [et al.]. — Bakı, 2012. — 432 s.; 22 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ef2gwpf7MO9KjA0UOdFvh3QBHUUWwxG6cv-dyJrE7EUtiw?e=ZDw5Ue>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 08.04.2013

Mövzu: ictimai tərbiyə; uşaqların ınkişafı; bağçada təlim; ekoloji tərbiyə; məktəb

UOT: 372

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

Annotaisya

Dərslikdə dünya pedaqoqlarının fikirlərində müasir dövrdə Respublikada məktəbəqədər tərbiyə sahəsində iş aparan tədqiqatçıların əsərlərindən, həmçinin əvvəlki illərda rus dilində və azərbaycan dilində olan dərsliklərdən istifadə olunmuşdur.

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 83
Son 30 günə: 14
Ətraflı statistika