Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

R.Y. Şükürov, T.B.Əsədov Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZcNxD_n4PlMgO-YLE50X7YB2oHzsRWgUzt7s0L_AEPpSA?e=0ZLkRY>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 28.03.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 95
Son 30 günə: 11
Ətraflı statistika