Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Nabat Cəfərova İbtidai siniflərdə Azərbaycan dilinin tədrisi metodikası Ih. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZzVlPQd-fhAowd_EPFutDcB7ljRzN6zi13Yy0cjSOnSmw?e=VuVwij>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 30.03.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 76
Son 30 günə: 9
Ətraflı statistika