Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Yaqub Babayev. General -leytenant Ədalət Paşayev — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVx8ray6HwJImClvMDLOC40BRmvbvw0ei2TRNzxJzhu04w?e=wzuj4t>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 25.05.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 52
Son 30 günə: 6
Ətraflı statistika