Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

P.F.Qəhrəmanov, İ.İ. Cabbarov, İ.S. Səfərli, X.H.Alıyev Kompleks dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVpg1PREYW5Kn1ZCkYZ6cu8BaauV3Oy1a6EO8EF3T060wg?e=qLCFMf>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 30.03.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 73
Son 30 günə: 3
Ətraflı statistika