Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ən populyar resurslar

Təsvir
1
Quliyev, Akif. Triqonometriya: dərs vəsaiti. — Bakı, 2016. — 317 s.; 21sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.Quliyev-Triqonometriya.pdf>.
2
Elementar həndəsə [mətn]: pedaqoji Universitet tələbələri və magistrantları üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov [et al.]; rəy. S. M. Şirinov; , rəy.: A. Q. Cəfərov, S. S. Haxıyev. — Bakı: ADPU, 2018. — 285 s.; 20 sm. — ADPU Elmi-Metodik Şurasının 27.10.2017-ci il tarixli iclasının qərarına əsasən dərs vəsaiti kimi çap olunur. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.S.AdıgözəlovT.M.ƏliyevaA.İ.Quliyev.-Elementar-həndəsə.pdf>.
3
Məhərrəmov, A.M. Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları [mətn]: dərslik / A. M. Məhərrəmov, M. Ə. Allahverdiyev; red. A. Ə. Quliyev; rəy.: İ. V. Əzizov, E. M. Qurbanov. — Bakı, 2009. — 288 s.: cəd.; 20sm — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/A.M.Məhərrəmov M.Ə.Allahverdiyev Həyat fəaliyyətinin kimyəvi əsasları.pdf>.