Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ən populyar resurslar

Təsvir Aylıq reytinq Reytinq dinamikası
1
TÜRK XALQLARI TARİXİ XIII-XX ƏSRİN ƏVVƏLLƏRİ — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQb-m6T1OVRPuJ85v_7KKSgB1yLsWvi3WXspqQ7EopVDYQ?e=wjHuju>.
17 +13
(+325%)
2
Axundova Ülviyyə. Bioloji kimya və molekulyar biologiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbcEeeItGT5Kiwg6dOcmifMBNfLTSsy8leuzsEbwvdztuA?e=Wx9egt>.
15 +11
(+275%)
3
A.Zamanov, H.Əliyeva Sosial işin əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ-7uOHAD1NMt36btOEjKCwBbjiw39Ij3-nbvtjpII997Q?e=slKjJ3>.
15 +5
(+50%)