Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Yeganə İsmayılova. Türk halkları üzerine bilgi kitabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfZTBzUWjAFHlSOQIwOWUykBO6QCm84qNbDnFkNsC3mo4g?e=EIL6P9>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 12.03.2024

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 11
Son 30 günə: 8
Ətraflı statistika