Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Salmanov, Y.C. Riyazi fizika tənlikləri [mətn] / Y. C. Salmanov. — Bakı, 2005. — 195 s. 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfDCWXjSOylEvYGHI2kxGGQBckEofDBM0irPJYD47H9Sig?e=Q6Z6gH>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 07.12.2015

UOT: 517

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 71
Son 30 günə: 10
Ətraflı statistika