Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Axundova Ülviyyə. Bioloji kimya və molekulyar biologiya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbcEeeItGT5Kiwg6dOcmifMBNfLTSsy8leuzsEbwvdztuA?e=Wx9egt>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 31.03.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 34
Son 30 günə: 15
Ətraflı statistika