Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

İnsan ilişkiləri ve iletişim — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWUH403EIsFLqfxsr8-LBVQBkUiFLzggysOxjkKJWbsPZw?e=J1cDa7>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 04.05.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 86
Son 30 günə: 7
Ətraflı statistika