Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

İlk okulda temel fenn bilimleri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfTBgFPthFBOjKAjcd3KTVgBVEC7iYg6PkSRWS_GACoqOg?e=WMSY9Z>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 04.05.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 84
Son 30 günə: 5
Ətraflı statistika