Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

A.Zamanov, H.Əliyeva Sosial işin əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ-7uOHAD1NMt36btOEjKCwBbjiw39Ij3-nbvtjpII997Q?e=slKjJ3>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 22.06.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 39
Son 30 günə: 15
Ətraflı statistika