Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

A.N.Əlizadə, N.İ.Şıxəliyev, Ə.A.Məmmədov, A.D.Zamanov Riyaziyyat II Texniki ali məktəblər üçün dərslik — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EarNA7AusFdLk3Go0bLsW1MBOuFzZre1oR8CkyQPLb3Jgw?e=u4iZOS>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 05.07.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 91
Son 30 günə: 3
Ətraflı statistika