Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 403
Təsvir Daxil olma tarixi
21
Surxay Subu (Surxay Rafiq oğlu Babayev).Bayatılar dastanı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETojf0uAyFNDqvv2ip5ousYB7kPf0m2Ua8ZA2kokgdMMiw?e=7QPIcz>.
21.11.2023
22
S.Qafarova, E.Gərayzadə Azərbaycan ədəbiyyatının tədrisi tarixi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERtEE3CG5l9BlGjlat9i_OUB7fgzz3sRPjCWVeAT7sMT-g?e=mRUqBp>.
21.11.2023
23
Reyhan Mirzəzadə. Bəşəriyyətə şölə saçan teatr günəşi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EThsR9aIVdBKqmmt5mLFpeoBy4-88wkuXFsQRx0vecZvYQ?e=c0Z9HX>.
21.11.2023
24
Qasım Nəcəfoğlu. Təbii intellektin alqoritmi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EeXyhhI-iX5NsTCLtzuc2qMBQqmBUKeTm9DIsk2ZdVNOYQ?e=VdQNuK>.
21.11.2023
25
Qafar Cəbiyev, Səttar Allahverdiyev. Azərbaycan tarixi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQ82c0OKgDpGrkBPM4wFF3AByCeM3aCyh56MPEDN33tefA?e=n3fXST>.
21.11.2023
26
Oğuzname — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EctqzrjBCzdIq9_KwAcmlPkBWdFuaLf_viMLmi1v4zj1fQ?e=oeNURg>.
21.11.2023
27
Multikulturalizmə giriş, Bakı – 2019 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EU_EWtVqqWdJig5FXVcwppEBptzeg3xh4pTwTc9nmD3OUg?e=bmmWgP>.
21.11.2023
28
Mahmud Allahmanlı. Klassiklər, yenə də klassiklər — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaoQ7bBLlwNIjuRrZ74j6P0B8TwELZ36PF6nH7gy1L05bw?e=faoFTD>.
21.11.2023
29
Hümeyir Əhmədov. Azərbaycan təhsilinin inkişaf strategiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYF1sWbQzFFEo7h0Gjm8ML8BZaB4dgbu___SgAxXb-abiQ?e=I9baRa>.
20.11.2023
30
F.A.Feyziyev, R.Y.Şükürov. Riyaziyyatın ibtidai kursunun nəzəri əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZzLC0SI-oJIudrLYGA6o-0B15y9GBwQize4a6h5vTqx5A?e=9RgwjN>.
20.11.2023
Tapılan sənədlər: 403