Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 360
Təsvir Daxil olma tarixi
21
Sinif Yönetimi Ayşə Öttekin — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaecP2Kx2bNApk6iQoxgZp8BZ9WE3wWkS0av0fZVuaKzvA?e=AWyCUe>.
04.05.2023
22
Örgütsel davranış — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETx6jcinLvVGmHtT3o3Abx4B-M2mjo0ZEDzOVjVKJP7N3A?e=TJVWYV>.
04.05.2023
23
İnsan ilişkiləri ve iletişim — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWUH403EIsFLqfxsr8-LBVQBkUiFLzggysOxjkKJWbsPZw?e=J1cDa7>.
04.05.2023
24
İlk okulda temel fenn bilimleri — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfTBgFPthFBOjKAjcd3KTVgBVEC7iYg6PkSRWS_GACoqOg?e=WMSY9Z>.
04.05.2023
25
İlk okulda beceri öyretimi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXim19R-MQhMiaOmQMxneUUB958oQDrt5kVJW4tBzqTISA?e=R9BBWC>.
04.05.2023
26
Fen bilimleri Öğretimi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbnzFWkm7bxHkfdg7TIqmGcBFioJDxU68GoLBK9pEFnxCA?e=G9Ag3m>.
04.05.2023
27
Eğitimdə Ahlak və etik — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESI7EsszrN1LoCqhBp9nzqkBcIPe2Y5J71p6GCtzBqUz8A?e=D7JRfz>.
04.05.2023
28
Eğitim Yönetimi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Edu8v_d8pnFOsxlBFG-AHZ4BxqFuRjHQRAEl97dT6EQdFQ?e=HzLoew>.
04.05.2023
29
Eğitim Psikolojisi — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EX5jS2EWhZpKitRU7uLerE8BquzsMCWSSD9NP4s12PFGZw?e=Qsr3Yf>.
04.05.2023
30
Eğiti Psikolojisi . Editor. Yaşar Özbay — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERghzsXTz79HrW1YOhG_DjoBXK5lKyE5dtMcmSYjvDhArA?e=CgbNRS>.
04.05.2023
Tapılan sənədlər: 360