Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

M.S.Xəlilov, A.İ.Qurbanov, N.N.Musayeva.Kitabxana informatikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERdY2XDueIdCs93YfLN1jIQBxQ5ktqNT3aT4KyY3fQgKWg?e=ckWur1>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 25.05.2023

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 28
Son 30 günə: 11
Ətraflı statistika