Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Last Arrivals

Documents found: 360
Description Arrival Date
1
A.N.Əlizadə, N.İ.Şıxəliyev, Ə.A.Məmmədov, A.D.Zamanov Riyaziyyat II Texniki ali məktəblər üçün dərslik — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EarNA7AusFdLk3Go0bLsW1MBOuFzZre1oR8CkyQPLb3Jgw?e=u4iZOS>.
7/5/2023
2
A.Zamanov, H.Əliyeva Sosial işin əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZ-7uOHAD1NMt36btOEjKCwBbjiw39Ij3-nbvtjpII997Q?e=slKjJ3>.
6/22/2023
3
А.Д.Заманов Колебания пластин из композитного материала с искривленными структурами — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdzGARJ2QYtChVxNcJLSAe8B4PX8qqtOLNf0dhL4kiFASg?e=39rmoD>.
6/9/2023
4
Yaqub Babayev. XIII-XIV əsrlər ana dilli lirik şeirimizin inkişaf yolu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETe09LNV9_pAqWsTzXHnSZ4BKrNu6fqOHLLu7ZR6InvVBg?e=jL4CGl>.
5/25/2023
5
Yaqub Babayev. Təriqət ədəbiyyatı-Sufizm,hürufizm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESnCcsyj-sNEh1t33uSFa8oBG1dl8lXUsK4B-C4BiY-14Q?e=Wetd16>.
5/25/2023
6
Yaqub Babayev. General -leytenant Ədalət Paşayev — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVx8ray6HwJImClvMDLOC40BRmvbvw0ei2TRNzxJzhu04w?e=wzuj4t>.
5/25/2023
7
Yaqub Babayev. Azərbaycan ədəbiyyatı tarixi (XIII-XVIII əsrlər) — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee625oV7-m1CmM-IthXsPPIB5ErOVEFL28it1m6XhSx8Vg?e=E4r5ab>.
5/25/2023
8
Miskin Vəli. Şeirlər, dastanlar — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EcwSDlIGST1EpiZNGGY0dwIBR_wFaUU6I7wpSWZeWgVkUg?e=VlByHb>.
5/25/2023
9
M.S.Xəlilov, A.İ.Qurbanov, N.N.Musayeva.Kitabxana informatikası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERdY2XDueIdCs93YfLN1jIQBxQ5ktqNT3aT4KyY3fQgKWg?e=ckWur1>.
5/25/2023
10
Ülviyyə Əfəndiyeva.Müəllim şəxsiyyətinin psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee2lFh4cktZDgRRH0GfbZlsBJ89-f73EA0x1_NYd4R3yMQ?e=xjntG1>.
5/24/2023
Documents found: 360