Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Last Arrivals

Documents found: 408
Description Arrival Date
1
Xanlar Həmid. Könlümün eşq fəsli — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYWKqRAkigZEjhGdZHzPW3UB-aKwUw4D3j2CImygJTf3sA?e=ExjqyQ>.
4/17/2024
2
Mətanət Abdullayeva. Mətn şərhinin metodoloji əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVldzHehCltPiCXFKVepU2sB4ORBIVjUtgNyzc7VuA17_g?e=MjCm8s>.
4/17/2024
3
Lamiyə Qurbanova. Qurani- Kərimdə psixoloji problemlərinin həlli yolları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQmISfUK6bpPjAncAmuUEgYBcRbcBOzo-T2OygEPEYqmEw?e=6M1v89>.
4/17/2024
4
Afət Hacıyeva. Kimya — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESSNlrX7USZPmhG3tToIS1MB0rW6fveiyyMXdiKauKmGuw?e=rhcsz4>.
4/17/2024
5
Avesta Yasna. Tərcümə Xanlar Həmid — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESSNlrX7USZPmhG3tToIS1MB0rW6fveiyyMXdiKauKmGuw?e=rhcsz4>.
4/17/2024
6
Yeganə İsmayılova. Türk halkları üzerine bilgi kitabı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfZTBzUWjAFHlSOQIwOWUykBO6QCm84qNbDnFkNsC3mo4g?e=EIL6P9>.
3/12/2024
7
Təhsildə qiymətləndirmə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EV7CXKLR_d5Cn9DOg6D4h9IBItedCiEpnQ27HdDUAdhUHw?e=LI9v3W>.
3/12/2024
8
Təhsildə idarəetmə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfnKwloOduhIvVj1XipTSucBnECaaaxMRDCc6elwy1uCqg?e=Ewe7Dt>.
3/12/2024
9
Rüfət Hüseynzadə və başqaları. Pedaqogika — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EYkXN9MkF_hIq_S8wdTK-sUBdzjU9b9vnN-oCK9jZWRoOA?e=wiryiH>.
3/12/2024
10
Laura Həsənova. İnsan və heyvan fiziologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXMCE-4YVpNJk88wKKIQdE4BQNdgGuNRmOLruDB0bKQTeQ?e=MdXkeF>.
3/12/2024
Documents found: 408