Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 403
Təsvir Daxil olma tarixi
11
Abdulla Şaiqin bədii yaradıcılığı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EVxYhI2PNUlNjHfggA9Vl2kBQ4RljXXrUlOkSbXvt2o1eA?e=nW6asM>.
08.12.2023
12
В. С. Расторгуева. Средне персидский язык. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWUwjgSq7mVNpjpPJMK4ehoBu89KmVPhucNxvJXQnOissA?e=sxh5wU>.
21.11.2023
13
Zülfiyyə Veysova. Fəal interaktiv təlim — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQyo3q9Hz9JMuoQsFmYc8DsB4Ftpi81ObRJFQ69ub8Rf1g?e=QdTeld>.
21.11.2023
14
Zeynəddin Hacıyev. Fəlsəfə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Eei0XkaTTANNoXF_baWxkPMBSfFmeggxoVSe50iwj8oaRA?e=EQwOrL>.
21.11.2023
15
Yusif Rüstəmov. Fəlsəfənin əsasları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERuFbeHZPrZJgcnKU0zWNqUBnY48FLD0v-Dioyv2T3W76w?e=fi1khD>.
21.11.2023
16
Yaqub Babayev. Təriqət ədəbiyyatı- Sufizm,Hürufizm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EenjK4zSmIJCnuqc621laOUBGvdXIEzLWtskMY845EKFiw?e=QYdjxR>.
21.11.2023
17
Xankişi Bəxtiyar. Ən cəsur komandan bizim komandan — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUnXANy3N9VMtl_bdNvfs0cBS882aB29O37ojiXmCUTUDQ?e=xf2Iwr>.
21.11.2023
18
Surxay Subu Yeddi oğul istərəm... — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQIXuI9yUeZKqD3OSMXe-ewB9ZOzfrxYSU7Phy7fAFiXbw?e=cUPgOe>.
21.11.2023
19
Surxay Subu Sovetin məmur “dana”başları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdBozIYjA9VAmvkpVSjgAXABVMA7AiNBPACr6j2DwzV67g?e=EKO0xP>.
21.11.2023
20
Surxay Subu Nadanlar dünyası - 2018 — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbhDpJF1TVZKotbUHCNhtOABncAFtNrBitWbObQ0OtRKwg?e=O5UodL>.
21.11.2023
Tapılan sənədlər: 403