Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 360
Təsvir Daxil olma tarixi
11
Ülviyyə Əfəndiyeva. Əsrin gender konsepsiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXgdJlj3_OxFsnfyO58KhgEBSkl4jYY0O9OMDvEik-E1pQ?e=hQQ9li>.
24.05.2023
12
Şərafət Baxışova. Məktəbəqədər yaşlı uşaqların nitq inkişafı — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZoWhq1kPSlOl9PJdu5LwnQBT0unVy8dMGMX0flLfrrWlA?e=vxt1zy>.
24.05.2023
13
Şərafət Baxışova. Məktəbəqədər təhsildə inkişafetdirici təlim — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXT55aS08MtOnoTlNEmdaJYBpVPZbqAtZ4mAB5bP4cef4w?e=4gCcrB>.
24.05.2023
14
Əli Tudə — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ei0_hgXoWhtIuh54_uZp9QcB4mddH5bOATm66lARbbZknQ?e=o9z8el>.
24.05.2023
15
Nuralı Çələbiyev, Ülviyyə Əfəndiyeva. Ailə və gender psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfooQlzmE_pAiVJwiq9rFD0BY8fHP0uc-cSx8SWt7m5N8g?e=QjfJr5>.
24.05.2023
16
R. Mirzəyev Münasibətlər konfliktlər yeniyetmələr — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ESAy_dD_KwtFvpl9UAUzesMBEsgw8F7B5demz5RKy0lN4g?e=vUUeMK>.
08.05.2023
17
Eksperimental psixologiya. Lamiyə Qurbanova — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQ2tWPwdCwJFgdckIhw-V_oBP-aZi0wnqpmZdhEkq4TRmg?e=eXE8GY>.
08.05.2023
18
Ailenin psixoloji problemleri ve helli yolları. Lamiyə Qurbanova — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ETI3KkKfjU9JhVgfMIoebOwBb1xkcHrjZ-by8PyUhS1SlQ?e=HwDmAU>.
08.05.2023
19
Campbell-Biologiya. Tərcüməçi- Zeyniyev Alışbəyli — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUkaEdkN5bpPscWtlS9SUKkBTENxMKjVlMpLSyyh7R7lYw?e=c6t9MO>.
08.05.2023
20
Psixi sağlamlıq. Lamiyə Qurbanova — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EWhSXudlXD9Hlcpenve5xg0B2PFtwweWX6AkXqEUf01gag?e=KFtxB7>.
08.05.2023
Tapılan sənədlər: 360