Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Most Requested Items

Description Month Rating Rating Changes
1
Salmanov, Y.C. Riyazi fizika tənlikləri [mətn] / Y. C. Salmanov. — Bakı, 2005. — 195 s. 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EfDCWXjSOylEvYGHI2kxGGQBckEofDBM0irPJYD47H9Sig?e=Q6Z6gH>.
26 +11
(+73%)
2
Ələddin Qədirov. Yaş psixologiyası — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EdS4cmmDuEBLgcI_ATLdcm0BkBLTqYtJ08X0KQynmFJlcg?e=WkJk3y>.
26 +3
(+13.0%)
3
Nizami Mikayıl oğlu Mehdiyev Fizika-kursu — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EXBaDwivmcdMsq7ntlLFNFsBvWPD9QF5Rm9x0KbfppSgWA?e=RadbaQ>.
25 +9
(+56%)
4
Həmzəyev, O.H. Həqiqi dəyişənli funksiyalar nəzəriyyəsi. [mətn]: dərs vəsaiti / O. H Həmzəyev, Q. Ə Orucov; elmi. red. V. M. Musayev, rəy. Y. C Salmanov; Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti. — Bakı: ADPU, 2007. — 182 s.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/ERzqC0w-kgZPgdL5tjXPSnUBDO3Y2Qh0bt0O2IYmJNXzPg?e=fEu2Sv>. — непосредственный. Текст
23 +4
(+21%)
5
Əhmədov, Qoşqar. Adi diferensial tənliklər [mətn]: dərslik. — Bakı, 2015. — 592 s. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EaGxttib4wJBvLKuTY8mfWgB0DuiOZbdAnYYRO5kD_Qheg?e=b5NQlg>.
19 +8
(+73%)
6
Cəbrayılov, Malik Saday oğ. Riyazi analiz. Birdəyişənli funksiyanın inteqral hesabı [mətn]: dərs vəsaiti. — Bakı: ADPU, 2016. — 376 s.; 20 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbPs76whQoRBgT27KyorZeMBWdrL_aIoPs-lB5eut8YpQw?e=ceeAE6>. — непосредственный. Текст
18 +7
(+64%)
7
Mursaqulova, Raya. Məktəbəqədər pedaqogika [mətn]: dərslik / R. Mursaqulova, N. Rüstəmova; red. Ə. Paşayev; rəy. K. Məmmədov [et al.]. — Bakı, 2012. — 432 s.; 22 sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ef2gwpf7MO9KjA0UOdFvh3QBHUUWwxG6cv-dyJrE7EUtiw?e=ZDw5Ue>.
18 +2
(+12.5%)
8
Kərimov, Y.Ş. Pedaqoji tədqiqat metodları [mətn]: dərs vəsaiti / Y. Ş. Kərimov; red. Ə. X. Paşayev; məsləh.: Ə. Ə. Ağayev, A. N. Abbasov. — Bakı, 2009. — 280 s.; 21sm. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EZg8ev6DbjpDgMEoA2LenP8BbxiADd4O07R2rA9isppC5A?e=V1ICcE>.
17 +8
(+89%)
9
Adıgözəlov, A.S. Orta məktəbdə riyaziyyatın tədrisi metodikası [mətn]: (Ümumi metodika) Pedaqoji universitet tələbələri üçün dərs vəsaiti / A. S. Adıgözəlov; red. Xudaverdiyev; rəy.: H. Aslanov, İ. F. Əliyev. — Bakı, 2012. — 250 s. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ea6bG9RWMF1PhQeNw8Q6SPEB_wCS-Anu0kNHD6PXXeRk-Q?e=vzlhyt>.
17 +3
(+21%)
10
Lamiyə Qurbanova. Qurani- Kərimdə psixoloji problemlərinin həlli yolları — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EQmISfUK6bpPjAncAmuUEgYBcRbcBOzo-T2OygEPEYqmEw?e=6M1v89>.
17 +12
(+240%)