Azerbaijan State Pedagogical University Electronic Library

     

Details

Əmirov, Mübariz. İnsan və cəmiyyət [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / M. Əmirov. — Bakı: ADPU, 2010. — 581 s.; 21 sm. — (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbGsrgpXri5Dsrw7hNGwCJUBxFZ2iu1lPsw93D2Nr2zepQ?e=YkXMpY>.

Record create date: 2/24/2012

Subject: dərslik; cəmiyyət

UDC: 1F

Allowed Actions: View

Annotation

Dərs vəsaitində insan və təbiət, insan və cəmiyyət, insanın iqtisadi həyatı, əxlaq, hüquq və dövlət, qanun və dövlət, demokratiya, cəmiyyətin mənəvi həyatı məsələlərinə geniş yer verilib.

Usage statistics

stat Access count: 25
Last 30 days: 10
Detailed usage statistics