Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Ətraflı məlumat

Əmirov, Mübariz. İnsan və cəmiyyət [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / M. Əmirov. — Bakı: ADPU, 2010. — 581 s.; 21 sm. — (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbGsrgpXri5Dsrw7hNGwCJUBxFZ2iu1lPsw93D2Nr2zepQ?e=YkXMpY>.

Qeydin yaradıldığı tarix: 24.02.2012

Mövzu: dərslik; cəmiyyət

UOT: 1F

İcazəli olunan aktlar: Baxmaq

Annotaisya

Dərs vəsaitində insan və təbiət, insan və cəmiyyət, insanın iqtisadi həyatı, əxlaq, hüquq və dövlət, qanun və dövlət, demokratiya, cəmiyyətin mənəvi həyatı məsələlərinə geniş yer verilib.

İstifadə statistikası

stat Sorğuların sayı: 25
Son 30 günə: 10
Ətraflı statistika