Электронная библиотека Азербайджанского государственного педагогического университета

     

Детальная информация

Əmirov, Mübariz. İnsan və cəmiyyət [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / M. Əmirov. — Bakı: ADPU, 2010. — 581 s.; 21 sm. — (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbGsrgpXri5Dsrw7hNGwCJUBxFZ2iu1lPsw93D2Nr2zepQ?e=YkXMpY>.

Дата создания записи: 24.02.2012

Тематика: dərslik; cəmiyyət

УДК: 1F

Разрешенные действия: Посмотреть

Аннотация

Dərs vəsaitində insan və təbiət, insan və cəmiyyət, insanın iqtisadi həyatı, əxlaq, hüquq və dövlət, qanun və dövlət, demokratiya, cəmiyyətin mənəvi həyatı məsələlərinə geniş yer verilib.

Статистика использования

stat Количество обращений: 25
За последние 30 дней: 10
Подробная статистика