Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Elektron Kitabxanası

     

Son gələnlər

Tapılan sənədlər: 403
Təsvir Daxil olma tarixi
401
İmanov, Həmid. Fəlsəfənin əsasları [mətn]: dərs vəsaiti / H. İmanov. — Bakı: Turan evi, 2007. — 438 s. 22 sm. — <URL:https://e-library.adpu.edu.az/dl/test/>. — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EUVKh5v9JXVAtJIsRa0bgwAB5qEi-mfSKNHa822v5KpGow?e=aye5QM>. — непосредственный. Текст
13.02.2013
402
Hüseynov, K.D. Mexanika [mətn]: Tədris vəsaiti / K. D. Hüseynov. — Bakı: Beynəlxalq Universitet, 2001. — 179 s. с.; 21 sm — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/Ee6eJrxzOB1Molx-ZIp2O4MBS5Go12in0bmYE6Z_M-F9eQ?e=uxbiBB>.
06.02.2013
403
Əmirov, Mübariz. İnsan və cəmiyyət [mətn]: Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti / M. Əmirov. — Bakı: ADPU, 2010. — 581 s.; 21 sm. — (Ali məktəblər üçün dərs vəsaiti). — <URL:https://azpedagogy-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/kitabxana_adpu_edu_az/EbGsrgpXri5Dsrw7hNGwCJUBxFZ2iu1lPsw93D2Nr2zepQ?e=YkXMpY>.
24.02.2012
Tapılan sənədlər: 403